Događanja

Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


WEBSHOP


STUDOMAT

 


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Na natjecanju INVENTO Summit djelatnici Biološkog odsjeka osvojili treće mjesto

  U Zagrebu je 24. 3. 2023 održan INVENTO Summit The Power of Giving Back na kojem su sudjelovali djelatnici Biološkog odsjeka asistent Matej Vucić te prof.dr.sc. Ana Galov.U suorganzaciji dva projekta s PMF-a (https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/oceanografija/maud, https://www.pmf.unizg.hr/biol/island), u studentskom centru u Dubrovniku 7. i 8. veljače 2023. godine  održana  je radionica projekata HRZZ-a. Osim radionice održan je i okrugli stol na temu Promjene u ekosustavu Jadranskog mora i Izazovi terenskih istraživanja – optimizacija metodologije te je održano devet pozvanih predavanja. 
Na radionici je sudjelovalo pedeset znanstvenika sa sljedećih institucija:

  • Geofizički i Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu,
  • Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku,
  • Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju,
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu,
  • Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale iz Trsta,
  • Društvo istraživača mora – 20000 milja,
  • Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 Zaključci radionice: 
 U Jadranskom moru u tijeku je povišenje saliniteta na što ukazuje više neovisnih mjeranja na cijelom području. Ta pojava nije uzokovana samo većim sušama već i promjenama u cirkulaciji Sredozemnog mora.
 Po prvi put svjedočimo promjenama u hidrografskim svojstvima Jadrana na multidekadnoj skali.
 Bilježimo premoštenje izazova mjerenja u fizici i biogeokemiji zahvaljujući novim senzorima.
 Ako se želi kvalitetno i cjelovito istražiti neki fenomen u moru, potrebno je prvo objasniti fizikalne procese kako bi se adekvatno mogao postaviti eksperiment koji odgovara na biogeokemijska pitanja.
 Bentos je od izuzetnog interesa radi dulje memorije svih procesa koji se odvijaju u vodenom stupcu te je neophodno povezati pojave u površinskom sloju s onima u cijelom vodenom stupcu kako bi se dobila potpuna slika ekosustava.
 Iznimno je važno simultano pratiti procese u sjevernom, srednjem i južnom Jadranu radi razumijevanja ekosustava u cjelini.
 Transekti Spilt-Gargano kao i Rovinj-Po su neki od najdulje istraživanih transekata na svijetu te je neophodan nastavak sustavnog financiranja tih istraživanja kao i onih na transektu od Dubrovnika do izobate od 1200 m. Od iznimne je važnosti promatrati cijele transekte, neovisno o državnim granicama, što je trenutno ponekad nepremostiv problem (npr. transekt Dubrovnik-Bari).
 Kao neophodna nadopuna mjerenjima s istraživačkih brodova, iznimno su važne usidrene meteorološko-oceanografske plutače, površinski plovci, ARGO plovci, jedrilice (engl. gliders) i satelitski senzori, koji kontinuirano osiguravaju podatke visoke prostorne i vremenske rezolucije.
 Ocanografija u Hrvatskoj je jako ograničena raspoloživim istraživačkim brodovima. Trenutni kapaciteti nisu dovoljni te se nameće potreba za dodatnim brodovima, možda među postojećim plovilima u vlasništvu Republike Hrvatske (npr. Faust Vrančić).
 Radi nedostupnosti plovila, izazova terenskih istraživanja i manjka raspoloživih financija manji dio oceanologa prijavljuje projekte koji uključuju rad na moru. Predlažemo da se financiranje terenskih istraživanja izdvoji iz budžeta projekata, kao što se izdvajaju plaće doktoranada, kako bi se više kolega motiviralo da se angažiraju u radu na moru. 
 Iznimno je važno imati javno dostupne rezultate mjerenja kako bi se podaci mogli opetovano koristiti i time povećala važnost svih istraživanja.
 Svi prisutni se slažu da bi trebalo nastaviti s održavanjem ove radionice svake dvije godine.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti