Događanja na PMF-u

24.
svibnja
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
25.
svibnja
Kemijski seminar I
14:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
01.
lipnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mateja Pisačić, Ivan Kodrin, Marijana Đaković i donedavna studentica Kemijskog odsjeka, Amanda Trninić, objavili su najnovije rezultate svojih istraživanja u vrhunskom časopisu Američkog kemijskog društva, Chemistry of Materials (IF 9,811), pod nazivom Two-Dimensional Anisotropic Flexibility of Mechanically Responsive Crystalline Cadmium(II) Coordination Polymers.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover).

U radu je prikazan niz kristalnih jednodimenzijskih koordinacijskih polimera kadmijevih(II) halogenida s cijanopiridinskim ligandima koji pokazuju različite dvodimenzijske (2D) fleksibilne odzive na primjenu vanjske mehaničke sile. Uz otprije opažen 2D izotropno elastičan odziv, prvi puta opisana je i razlika u mehaničkom odzivu kristala u ovisnosti o smjeru primjene mehaničke sile. Kristali su pokazali različit stupanj elastičnosti, odnosno elastično→plastičnog odziva ovisno o tome je li sila primijenjena na par većih ili manjih savitljivih kristalnih ploha, tj. ploha koje se pružaju paralelno sa smjerom izduženja kristala. Ovi novoopaženi odzivi opisani su kao 2D anizotropno elastični te 2D anizotropno elastično→plastični odzivi. Suodnos finih razlika u strukturi i opaženih mehaničkih odziva dodatno je istražen mikrofokusnim sinkrotronskim eksperimentima te komplementarnim računalnim metodama. Utvrđena je strukturna razlika polimernih okosnica u unutarnjem i vanjskom dijelu savijenog kristala te je također ustanovljeno da je razlika u relativnoj jakosti i usmjerenosti vodikovih veza ključni čimbenik u određivanju i ovih specifičnih mehaničkih odziva.

Ovim istraživanjem, u kojem je po prvi puta opisana 2D anizotropna fleksibilnost kristala, ostvaren je još jedan pomak u razumijevanju mehanički potaknutog odziva kristalnih tvari što posljedično proširuje mogućnosti primjene kristalnih materijala u razvoju naprednih tehnologija.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (FlexibleCrystals, IP-2019-04-1242) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
736397