WEBSHOP


Događanja na PMF-u

08.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
08.
veljače
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023
14.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
17.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1

Opće obavijesti

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Tvrtka Pliva zapošljava studente u odjelu Istraživanje i razvoj.

Prijave traju do 8. veljače 2023.

Oglas

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Na mrežnim stranicama Sveučilišta je objavljen natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ stručna praksa.

Više detalja o samom natječaju možete pronaći na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović, Nikola Bedeković, Katarina Pičuljan i Vladimir Stilinović objavili su rad Order versus Disorder in the Cocrystals of m-Halogenopyridines with m-Halogenobenzoic Acids: The Effects of the I···O Halogen Bond u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

U većini svakodnevnih kristalografskih istraživanja, strukturni nered je neželjena pojava – smetnja koja samo otežava utočnjavanje i interpretaciju strukturnog modela. Međutim nered u kristalnim strukturama može imati jako velik utjecaj na makroskopska svojstva kristalnih materijala, tako da je izučavanje strukturnog nereda ključno za spoznavanje suodnosa između mikroskopske strukture i makroskopskih svojstava krutinâ. Ovaj rad demonstrira kako strukturni nered može biti kontroliran prisutstvom ili odsustvom halogenske veze.

U seriji od 9 kokristala m-halogenobenzojevih kiselina s m-halogenopiridinima, pet kristala kristalizira tako da su supramolekulski kompleksi kiselina—piridin u orijentacijskom neredu preko centara inverzije, dok njih četiri imaju uređene strukture. U sve četiri uređene strukture molekule su dodatno povezane i halogenskim vezama I∙∙∙O, koje u ostalim strukturama nisu moguće (ili barem nisu prisutne). Time se pokazalo kako je u strukturama kokristala m-halogenobenzojevih kiselina s m-halogenopiridinima prisutnost veze I∙∙∙O nužna da bi strukture bile uređene. U radu je također opisan i kombinirani pristup za izučavanje naravi strukturnog nereda koji uključuje rentgensku kristalografiju, nuklearnu magnetsku rezonanciju u čvrstom stanju te komputacijske metode, a raspravlja se i o utjecaju opaženog strukturnog nereda na termička svojstva proučavanih kristalnih materijala.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
962057