Geološko kartiranje I

Šifra: 63318
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter - Vježbe u praktikumu
Iva Olić , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest geološkog kartiranja; definicija geološke karte; topografska osnova; poznavanje stratigrafije, paleontologije i petrologije; primarni odnosi među stijenama (geološki stup); poznavanje strukturnih odnosa i tektonskih pokreta; današnji prostorni raspored geoloških tijela; debljine izdvojenih geoloških jedinica; prepoznavanje geoloških struktura na geološkim kartama i na terenu; prikazi geoloških struktura (geološki profili, blok-dijagrami); priprema za terensko kartiranje (studij postojećih podataka, fotogeološka obrada); terenski rad (metode geološkog kartiranja, terenska oprema, orijentacija na terenu, rad na dnevnoj turi i u terenskoj bazi); kabinetski rad (analiza uzoraka stijena, oblikovanje konačne geološke karte, grafičkih priloga i izrada tumača karte); specijalne ili namjenske karte.
Literatura:
  1. Bahun, S.: Geološko kartiranje. Školska knjiga, Zagreb,1993.
  2. Barnes, J.W. & Lisle, R.J: Basic Geological Mapping (fourth edition). John Wiley & Sons, Ltd, England, 2004.
  3. Bennison, G.M. & Moseley, K.A.: An Introduction to Geological Structures & Maps. Arnold, a member of the Hodder Headline Group, London, 1997.
  4. Bolton, T. & Proudlove, P.: Geological Maps. Cambridge Univ. Press, 1989.
  5. Butler,B:C:M. & Bell, J.D.:Interpretation of Geological Maps. Longman Scientific & Technical, 1988.
  6. Dimitrijević, M.: Geološko kartiranje. ICS, Beograd, 1978.
  7. Powell, D.: Interpretation of Geological Structures Trough Maps (an introductory practical manual). Longman Scientific & Technical, Group UK Ltd., 1994.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Historijska geologija I
Položen : Historijska geologija II
Položen : Mikropaleontologija I
Položen : Mineralna optika
Položen : Osnove elementne i fazne analize
Položen : Paleontologija bezkralježnjaka
Položen : Paleontologija kralježnjaka
Položen : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Položen : Petrologija sedimenata
Položen : Terenska nastava iz geologije II
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij