Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikropaleontologija I

Šifra: 41035
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Igor Felja - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kratki povijesni osvrt. Zadaci mikropaleontologije. Uzorkovanja, metode prepariranja. Načini fosilizacije; optičke metode i načini promatranja mikrofosila. Morfologija, organizacija, načini života, te taksonomija (aglutinirane, mikrogranularne, imperforatne, perforatne foraminifere; radiolaria, kalpionelida, konodonta, ostrakoda; vapnenačke alge, zlataste alge, palinomorfa) i evolucija najvažnijih skupina mikrofosila u geološkom vremenu i prostoru. Značaj mikrofosila u biostratigrafiji, paleoekologiji i istraživanju nafte.
Literatura:
  1. Haq, B. U. & Boersma, A.: Introduction to Marine Micropaleontology, Elsevier, New York, 1998.
  2. Bignot, G.: Elements of Micropalaeontology, Graham & Trotman Lim., London 1985.
  3. Riding, R. : Calcareous Algae and Stromatolites. Springer Verlag, Berlin, 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Opća paleontologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Kreiran je tim MIKROPALEONTOLOGIJA I na MS TEAMS-u i potrebno je projveriti pristup materijalima koji su objavljeni u datotekama Documents, General, Class Materials kao tekst sa slikama (ne ppt prezentacije).

Autor: Vlasta Ćosović

Redovito izvršenje obaveza na kolegiju obuhvaća:

1. redovito pohađanje nastave (maksimalni broj izostanaka iz vježbi je 3x) i aktivno sudjelovanje kroz izradu domaćih zadataka,

2. uspješno položena dva međuispita uz mogućnost ispravka ne položenog jednog međuispita na kraju semestra,

3. uspješno prepoznavanje mikrofosila.

Ako studenti ne uspiju položiti gradivo putem međuispita, polažu ispit u ispitnim rokovima koji se održavaju prema kalendaru nastave i Rasporedu ispita na Geološkom odsjeku utorkom u 1. i 3. tjednu ispitnog roka.

Ukupna ocjena iz kolegija sastoji se od ocjene prepoznavanja mikrofosila (20%) i ocjene 2 međuispita (2 * 40%).

Pojašnjenje načina održavanja ispita je u Pravilima studirana na Geološkom odsjek u zimskom semestru akad. god. 2021./2022, te u Kalendaru nastavne aktivnosti na kolegiju (repozitorij kolegija).

Autor: Vlasta Ćosović

U tjednu koji slijedi (11.-18.10.2021.) Vježbe iz kolegija će biti u Laboratoriju Geološko-paleontološkog zavoda kako je predviđeno. S obzirom na kapacitet prostorije, a u skladu s epidemiološkim mjerama, broj studenata koji mogu odjednom biti, je ograničen na 7 studenata + voditelj laboratorija. Stoga, iznimno za ovaj put, grupe su manjebrojne i raspored u grupama prema terminima je sljedeći:

Utorak, 15,05 - 15, 35 h (V. Ambrož, K. Bertetić, A. Glagolić, A. Horvat, T. Klarić, M. Kovačić, B. Kučko)

Utorak, 15,35 - 16,05 h (N. Milović-Stanković, L. Suić, I. Jakubek, M. Bandov, V. Černušak, F. Čokrlić, M. Juran)

Četvrtak, 14,00 - 14, 30 h ( I. Kerš, S. Pribolšan, N. Seftić, D. Turek, M. Zelenika, E. Božić, M. Benceković)

Četvrtak, 14,35 - 15,05 h (M. Cuculić, M., Leš, M. Tomičić, P. Šoštarić Vulić, M. Ćus, A. Galić, L. Pajnić, L. Purtić)

Autor: Vlasta Ćosović