Geološko kartiranje II

Izbornik predmeta

Geološko kartiranje II

Šifra: 63319
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Test općeg geološkog znanja. Topografske karte. Geološke karte; Interpretacija. Prostorni raspored geoloških jedinica. Litostratigrafska nomenklatura. Upute za izradu geološke karte RH 1:50.000. Prepoznavanje geoloških struktura: konstrukcija geološkog profila. GIS tehnologija u izradi geoloških karata. Elektronske baze podataka. Priprema za teren.

Ishodi učenja:

Poznavanje metoda geološkog terenskog rada i razumijevanje njihove primjene.
Sposobnost primjene specifičnih pristupa pri geološkom kartiranju sedimentnih, magmatskih i metamorfnih stijena.
Sposobnost čitanja podataka sa namjenskih geoloških karata.
Razumijevanje primjene tehnika daljinske detekcije i digitalnih tehnologija pri geološkom kartiranju.
Sposobnost analize i sinteze raznovrsnih geoloških podataka u svrhu rekonstrukcije geološke građe tektonski složenih terena.
Literatura:
  1. Bahun, S. (1993): Geološko kartiranje
  2. Dimitrijević, M. (1978): Geološko kartiranje
  3. Freeman, T. (2005): Procedures in field geology.- Blackwell.
  4. Compton, R.R. (1985): Geology in the field.- John Wiley & Sons.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Geološko kartiranje I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

PREDAJA IZVJEŠTAJA IZ GEOLOŠKOG KARTIRANJA

Molim studente da se izvještaji sa terenske nastave predaju isključivo u elektronskom obliku na email adresu: geolosko.kartiranje@gmail.com

 

Terenske karte skenirajte (ili fotografirajte) i priložite elektronski uz izvještaj. Terenke dnevnike nije potrebno posebno predati.


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!