Geologija zaštite okoliša

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Geologija zaštite okoliša

Šifra: 44087
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: Igor Felja - Vježbe u praktikumu

Igor Felja - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uloga geologije u zaštiti okoliša. Osnovni pojmovi: okoliš, ekologija, zaštita okoliša, onečišćenje/zagađenje. Interdisciplinarnost u zaštiti okoliša. Geološke opasnosti. Hidrološki ciklus, podzemne vode i njihova kakvoća. Otpad i odlagališta otpada. Erozija, poplave, suspendirani materijal i njegovo taloženje. Onečišćenje i eutrofikacija mora (Jadran). Geomaterijali i zaštita geološke baštine. Uloga geologije u prostornom planiranju. Strategije zaštite okoliša i održivi razvoj.

Ishodi učenja:

Shvaćanje primjene i odgovornosti geologije te njezine uloge u društvu, uključujući i aspekte zaštite okoliša.
Znanje i razumijevanje kompleksnosti interakcija u geosferi.
Poznavanje raspona primjene geologije.
Razumijevanje potrebe za racionalnom upotrebom prirodnih resursa.
Osnovno razumijevanje složenosti geoloških problema i izvodivosti njihovih rješenja.
Osnovna sposobnost učinkovite komunikacije u pisanom i verbalnom obliku sa suradnicima, drugim stručnjacima, korisnicima usluga te javnošću o činjenicama i problemima odabrane specijalizacije.
Literatura:
  1. Juračić, M.: Geologija zaštite okoliša (http://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/gzo_a)
  2. Bell (1998): Environmental geology, principles and practice, Blackwell Science, pp. 594.
  3. Chamley, H. (2003): Geosciences, environment and man. Developments in Earth & Environmental Sciences 1, Elsevier, pp. 527.
2. semestar
Obvezni izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovani studenti,

  na kolegiju 44087 Geologija zaštite okoliša u ljetnom semstru 2019/2020 vrednovat će se sljedeći ishodi učenja: 

Shvaćanje primjene i odgovornosti geologije te njezine uloge u društvu, uključujući i aspekte zaštite okoliša. Znanje i razumijevanje kompleksnosti interakcija u geosferi. Poznavanje raspona primjene geologije. Razumijevanje potrebe za racionalnom upotrebom prirodnih resursa. Osnovno razumijevanje složenosti geoloških problema i izvedivosti njihovih rješenja.

  Ishodi učenja vrednovat će se na sljedeći način:

Tijekom semestra dužni ste riješiti 6 domaćih zadaća i jedan seminarski rad o problematici koju ću vam zadati. Srednja ocjena 6 vježbi i seminarskog rada činit će 30% ukupne ocjene na kolegiju.

Pismeni ispit koji će se održat u ispitnom roku obuhvatit će cijelo gradivo kolegija i činit će 70% ukupne ocjene na kolegiju.

Autor: Igor Felja

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!