Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Hidrogeologija

Šifra: 41042
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zoran Kovač
Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Kovač - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicija i cilj hidrogeologije, njen povijesni razvitak i veza s drugim geološkim disciplinama. Ukupna količina i raspored vode na Zemlji. Hidrološki ciklus i bilanca voda. Padaline, otjecanje, evapotranspiracija i infiltracija, bazni tok. Porijeklo podzemne vode, vrste gibanja podzemnih voda. Poroznost, propusnost, tipovi vodonosnih slojeva. Darcyjev zakon i njegove granice valjanosti. Potencijal i hidraulički gradijent. Hidraulička provodljivost i transmisivnost. Elastične značajke vodonosnika-uskladištenje. Specifično otpuštanje. Glavne jednadžbe toka podzemne vode i uvjeti rješavanja jednadžbi toka. Pokusno crpljenje. Izračunavanje hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja pomoću analitičkih rješenja jednadžbi toka za zatvoren, poluzatvoren, poluotvoren i otvoren tip vodonosnika. Simulacije reakcije vodonosnika na crpljenje (analitičke metode). Specifični kapacitet zdenca, jednadžba sniženja u zdencu, efikasnost zdenca. Princip superpozicije. Ograničeni vodonosnici. Osnovni pojmovi iz hidrogeologije krša. Zalihe podzemnih voda-prirodne, eksploatacijske.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Fizika
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

PRAVILA STUDIRANJA U AK. GOD. 2021./22.

Uvjeti za dobivanje potpisa: redovito pohađanje nastave i predaja radne bilježnice.
 

Način provjere znanja i polaganja ispita

Provjera znanja: 2 kolokvija (uz mogućnost ispravka jednog kolokvija). Dva pozitivna kolokvija oslobađaju studenta od pismenog ispita.

Polaganje ispita: pismeni ispit (za one koji nisu položili kroz kolokvije) i usmeni ispit.

Konačna ocjena temelji se na svim postignutim rezultatima.


Obavijesti