Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika

Šifra: 36208
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Izvođači: Lucija Tomašić , mag. phys. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ PREDMETA:
Dimenzije i jedinice. Sile. Keplerovi i Newtonovi zakoni gibanja. Statika i dinamika. Tromost, količina gibanja, rad i energija. Vrijeme i sila. Ravnoteža. Opći zakon gravitacije. Polje sila. Geološki procesi pod utjecajem gravitacijske sile. Optika. Refleksija i lom. Interferencija. Polarizacija. Luminiscencija. Difrakcija. Spektroskopija. Atomska struktura. Elementarne čestice. Atomi. Izotopi i datiranje. Elektromagnetsko zračenje. Toplina i tok topline. Elektricitet i magnetizam. Naprezanje i deformacija. Morski valovi. Akustika. Zvuk. Potresi. Fluidi i tok fluida. Kapilarnost. Statika fluida. Bernoulijev teorem. Tok fluida u stijenama. Matematička statistika i fizikalni procesi.

UVJETI ZA POTPIS I PRISTUPANJE USMENOM ISPITU:
Položena dva kolokovija
Redovito pohađanje nastave
Literatura:
  1. Richard E. Chapman: Physics for geologists, 2ed. Routledge, London&New York, 2002.
  2. D.Paar, Predavanja iz fizike za geologe, interna skripta
  3. B.Mikulićić, E.Vernić, M.Varićak: Fizika - zbirka zadataka 1-4. Školska knjiga, 2003.
    E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga , Zagreb, 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti