Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Paleontologija bezkralježnjaka

Šifra: 90435
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
Izvođači: Valerije Makarun , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis i sistematika različitih skupina fosilnih beskralješnjaka. Upoznati studente s njihovom građom, paleokološkim zahtjevima i evolucijom kroz geološku prošlost. Značenje fosilnih beskralježnjaka za određivanje starosti naslaga i za rekonstrukciju nekadašnjih okoliša.
Uvod u beskralješnjake. Sistematika i stratigrafski rasponi. Parazoa: spužve, stromatoporoidi, arheocijatidi. Žarnjaci: koralji. Obrubnjaci, režnjaci, konularidi, kubomeduze. Mekušci: mnogoljušturaši, monoplakofora, koponošci, školjkašii, puževi, glavonošci s vanjskim skeletom - nautilidi, amoniti, glavonošci s unutrašnjim skeletom - belemniti, sipe, lignje, hobotnice. Kolutićavci, mahovnjaci, ramenonošci. Člankonošci: trilobiti, rakovi, klještari, kukci, bodljikaši: krinoidi, blastoidi, zmijače, zvjezdače, trpovi, ježinci, polusvitkovci.
Literatura:
  1. Prothero, D.R.: Bringing fossils to life: An introduction to paleobiology. Wcb/McGraw-Hill, New York, 2003.
  2. Chernicoff, S., Fox, H.A. & Tanner, L.H.: Earth: geologic principles and history. Houghton Mifflin com. Boston, New York, 2002.
  3. Sremac, J.: Opća paleontologija. Skripta. PMF, Zagreb, 1999.
  4. Boardman, R.S.: Fossil invertebrates. Blackwell Sci. Publ., Palo Alto, 1987.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Opća paleontologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Uvjeti za dobivanje potpisa: : Redovitost pohađanja predavanja i vježbi (praktikuma)

Način provjere znanja i polaganja ispita: Prepoznavanje i opisivanje uzoraka, kolokviji, praktični ispit, pismeni ispit

Ispit se sastoji od:

1. Pet pismenih kolokvija iz sadržaja vježbi (praktikuma)

2. Praktičnog ispita

3. Dva pismena testa (studenti koji na svakom od ova dva testa postignu više od 60% oslobođeni su od polaganja pismenog ispita)

4. Pismenog ispita

Ad.1. Pismeni kolokviji se sastoje od 5 pitanja, vrijeme rješavanja 10 minuta

Ad.2. Praktični ispit se sastoji od prepoznavanja i opisivanja pet fosilnih uzoraka, vrijeme rješavanja 30 minuta

Ad 3. Testovi tijekom semestra sastoje se od 18 pitanja; vrijeme rješavanja 45 minuta.

1. test: sistematsko određivanje fosilnih predstavnika skupina parazoa, žarnjaka i mekušaca; njihova interpretacija (paleoekologija, biostratigrafija, evolucija)

2. test: sistematsko određivanje fosilnih predstavnika skupina kolutićavaca, mahovnjaka, ramenonožaca, člankonožaca i bodljikaša; njihova interpretacija (paleoekologija, biostratigrafija, evolucija)

Tipovi pitanja u testovima tijekom semestra i pismenom ispitu:

odabir točnog između pet ponuđenih odgovora

nadopunjavanje tvrdnji/definicija ključnim riječima

pridruživanje pojmova njihovom opisu/značenju

prepoznavanje i opisivanje fosilnih primjeraka

Ad 4. Pismeni ispit se sastoji od 30 pitanja; vrijeme rješavanja 60 minuta.

Ocjena iz testova tijekom semestra i pismenog ispita izračunava se na temelju postignutih bodova odnosno postotka točnih odgovora:

60-69,9% dovoljan (2)

70-79,9% dobar (3)

80-89,9% vrlo dobar (4)

>90% izvrstan (5)

Konačna (završna) ocjena temelji se na svim postignutim rezultatima.

Autor: Đurđica Pezelj
Popis obavijesti