Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Rudna ležišta, utjecaj na okoliš

Šifra: 46825
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
nasl. doc. dr. sc. Željka Fiket
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
nasl. doc. dr. sc. Željka Fiket - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Rudna ležišta predstavljaju prirodne anomalne koncentracije metala, uključujući brojne toksične. Predmet je usredotočen na prirodne rudotvorne procese, fizičko i kemijsko trošenje putem djelovanja atmosferilija, te zagađenje rudarenjem i preradom ruda metalurškim i tehnološkim postupcima. Gradivo uključuje probleme kiselih kiša, rudničkih voda, tehnoloških lužnica, muljeva, radona, i drugih štetnih pratitelja rudarske aktivnosti.
Sadržaj predmeta: Građa zemlje, elementi tektonike ploča primijenjeni na Dinaride, geneza i mjesto generiranje magme, Bowenov niz kristalizacije, vrste magmatskih stijena.
Rudna ležišta vezana za ultrabazične stijene, Cr, Co, Ni, Pt, Fe, Ti. Primjeri Sudbary, Kanada (metalurgija sulfida, problem kiselih kiša).
Rudna ležišta, grajzena, skarnova, porfina ležišta, Sn, W, Mo, Cu, Zn, Pb, ekološki problemi vezani za rudničke kisele vode, opterečene visokim sadržajem teških metala, saniranje rudničkih voda.
Hidrotermalna rudna ležišta Cu, Zn, Pb, Sb, Ba, Ag, kisele kiše, rudničke vode, stara jalovišta i ostaci povijesnog rudarenja. Itai-itai bolest, trovanje antimonom (Japan).
Sedimentna ležišta urana, postanak, mobilnost urana u reduktivnim i oksidativnim uvjetima, prerada uranske rude u žuti kolač, rudnička i tehnološka jalovišta, problem radona i sanacija starih ili napuštenih rudarskih radova.
Sedimentna ležišta boksita, proizvodnja glinice, toksični sadržaj crvenog mulja i lužnice kao nusprodukata prerade rude (U, Se, As, Cd, Pb, lantanidi,Cr). Primjer Obrovca, saniranje lužnica. Akcidenti u mađarskoj proizvodnji glinice.
Epitermalno rudno ležište Hg, Idrija. Rudarenje i metalurgija, utjecaj na okoliš, tlo, vodu, zrak. Metilna živa u Trščanskom zaljevu, Minamata slučaj (Japan), proizvodnja vinil-klorida u Kaštelanskom zaljevu.
Rudna ležišta azbesta, mineralogija, upotreba, štetno djelovanje, sanacija.
Rudna ležišta nafte, plina, uljnih škriljavaca, uglja. Eksploatacija, prerada, korištenje, impakt na okoliš, teški metali (Hg, Pb), efekt staklenika, ugroza krajobraza, zagađenje vodotoka, podzemnih voda, mora.
Proizvodnja metalnih i nemetalnih sirovina u svijetu, rudarenje u razvijenim i nerazvijenim zemljama (ekološki aspekti, legislativa), neobnovljivo iscrpljivanje rudnih rezervi, reciklaža, skupljanje otpada, iskorištavanje starih jalovišta.
Literatura:
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Geologije mineralnih ležišta, Gemologije i Rudna ležišta, utjecaj na okoliš u redovnom ljetnom ispitnom roku održat će se u utorak 18. lipnja i 2. srpnja 2024. 8 h u MPZ1.

Raspored usmenih ispita bit će objavljen dan prije održavanja pismenih ispita. 

Autor: Andrea Čobić
Popis obavijesti