Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Ultrahladni atomski plinovi i metode višečestične fizike

Šifra: 205304
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan - Predavanja
doc. dr. sc. Dario Jukić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: neinteragirajući atomski plinovi, Bose-Einsteinova raspodjela, kondenzacija na niskim temperaturama. Tehnike hlađenja i zatočenja atomskih plinova. Kvantno raspršenje dvaju atoma, duljina raspršenja, opis interakcije među atomima preko pseudopotencijala.
Gross-Pitaevskii jednadžba za opis kondenzata. Dinamika kondenzata: slobodna ekspanzija, solitoni. Mikroskopski opis bozonskog plina: Bogoliubovljeva transformacija, elementarna pobuđenja. Rotirajući kondenzati, efektivna magnetska polja za hladne atome. Interferencija i korelacije u kondenzatima.
Optičke rešetke: dimenzionalnost rešetke, energetske skale, vrpce. Bose-Hubbardov model. Prijelaz superfluid-Mottov izolator. Hladni atomi u nižim dimenzijama: BKT prijelaz u 2D, korelacijske funkcije i limit jakog vezanja u 1D.
Uvod u Monte Carlo metode, pseudoslučajni brojevi, slučajni hod, procjena greške. Varijacijski Monte Carlo. Probne valne funkcije prikladne za simulacije atoma, molekula, klastera, fluida i krutina te njihova optimizacija. Difuzijski Monte Carlo. Fermioni i pobuđena stanja - problem predznaka. Proračun očekivanih vrijednosti. Proračuni na konačnim temperaturama: 'path integral' kvantni Monte Carlo. Sve će metode biti popraćene primjerima primjena u područjima atomske i molekularne te fizike kondenzirane materije.
Literatura:
  1. Pethick, C. J., and H. Smith, 2008, Bose-Einstein Condensation in Dilute Gases (Cambridge University Press, Cambridge, UK)
  2. Pitaevskii, L., and S. Stringari, 2003, Bose-Einstein Condensation (Oxford University Press, UK)
  3. Cohen-Tannoudji, C., and D. Guery-Odelin, 2011, Advances In Atomic Physics: An Overview (World Scientific Publishing Company, Singapore)
  4. Lewenstein, M., A. Sanpera, and V. Ahufinger, 2012, Ultracold Atoms in Optical Lattices (Oxford University Press, Oxford, UK).
1. semestar Ne predaje se
Atomska, molekulska i optička fizika - izborni predmeti - Redovni smjer - Atomska, molekulska i optička fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!