Pod vodstvom doc. dr. sc. Zorana Marčića sa Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a i uz stručan nadzor predstavnika Grupe za kralješnjake i zaštitu prirode na području NP Plitvička jezera započelo je intenzivno uklanjanje stranih vrsta riba – prvi takav projekt u Hrvatskoj! 

Kao jedna od osnovnih prijetnji opstanku nativnih vrsta riba u vodotocima Plitvičkih jezera prepoznate su strane vrste koje su namjerno unašane u te vodotoke tijekom prošlog stoljeća. Došlo je do njihovog izrazitog razmnožavanja te su uspostavile stabilne i vrlo guste populacije koje na više načina (kompeticijom, predacijom, promjenom stanišnih uvjeta) uzrokuju negativne efekte u populacijama autohtonih vrsta. Osobito je ugrožena autohtona dunavska pastrva koja ujedno predstavlja i ključnu vrstu vodenih ekosustava Plitvičkih jezera.

S ciljem smanjenja negativnih utjecaja stranih vrsta i osiguranja vijabilnosti autohtone ihtiocenoze, krenulo se u intenzivan izlov stranih vrsta iz Prošćanskog jezera i kalifornijske pastrve iz vodotoka u kojima je ona zabilježena.
U razdoblju 19.-21. svibnja predstavnici Zoologijskog zavoda PMF-a, u suradnji sa predstavnicima Aquatike – slatkovodnog akvarija u Karlovcu, za zaposlenike JU NP Plitvička jezera održali su prvu radionicu o stranim vrstama te prve treninge o načinima lova mrežama i vršama te elektroribolovom. Unatoč lošem vremenu, treninzi su bili vrlo uspješni te su zaposlenici stekli vrijedna znanja koja će im omogućiti razlikovanje alohtonih vrsta od autohtonih i samostalan izlov stranih vrsta. Također je odrađen i prvi intenzivan izlov prilikom kojeg je iz Prošćanskog jezera izlovljena velika količina klena i crvenperke, stranih vrsta koje ugrožavaju opstanak nativne riblje zajednice. Izlovljene ribe predstavnici Zoološkog vrta Zagreb prevoze i koristit će se za hranu životinjama.

Zajedničkim radom predstavnika JU NP Plitvička jezera, Biološkog odsjeka PMF-a i Aquatike nastavlja se ovaj važan projekt, a prilikom sljedećih treninga i izlova, sudjelovat će i predstavnici drugih zaštićenih područja kako bi iskustva po prvi puta primijenjena u našem najstarijem i najpoznatijem nacionalnom parku, mogli primijeniti i u drugim vodotocima!

  

  

  

  

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti