Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta i molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) s potvrdom o uplati dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr  zaključno do četvrtka, 30. rujna 2021. godine do 14 sati.


 Važno – jedan kolegij – jedna molba + uplata

 Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.


 PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta
 Iznos: 100,00 kn


 Molbe (obrazac dostupan na webu) za mirovanje studentskih obveza za akademsku godinu 2020./2021. predaju se zaključno do petka, 17. rujna 2021. godine na mail referade: referada@biol.pmf.hr
Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.
Uz molbu (obrazac dostupan na webu) potrebno je priložiti i medicinsku ili neku drugu dokumentaciju te izvršiti uplatu u iznos od 100,00 kn.

 PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: Reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti