Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2022./ 2023.

 

 

  Uvjeti upisa za akad. god. 2022./2023. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

 

   Za upis u jesenskom roku je ostalo mjesta:

Studijski program Redoviti studenti Strani studenti
Preddiplomski sveučilišni studij
Molekularna biologija
1 1
Preddiplomski sveučilišni studij
Biologija
0 2
Preddiplomski sveučilišni studij
Znanosti o okolišu
0 2
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Biologija i kemija – smjer: nastavnički
1 2

Informacije i termini upisa

  Upisi na preddiplomske studije i integrirani studij Biološkog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice
https://upisi.pmf.hr.

  Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student. 

1. Prijava za upis

  srijeda, 21. rujan od 8:00 - 11:00 sati 

Kandidati trebaju učitati: 

  osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete  

  fotografiju vlastoručnog potpisa (poželjno je koristiti deblji flomaster crne boje) prema ovom primjeru 

  fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice 

  potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali

  potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

2. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu

  do srijede, 21. rujna u 14:00 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji) u izborniku Podaci o studentu Osobni podaci ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.  

3. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija

  do četvrtka, 22. rujna 2022. u 10 sati

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji. 
Upisnina iznosi 400,00 kuna.
Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna. 
Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. Potvrda o upisu na studij moći će se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom.
Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com.
U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.

Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja (datum ćemo naknadno objaviti). 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi

  potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji

  ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)

  potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

Važno 

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu. 
Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.
Za upis na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

  sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

  sudjelovanje u GLOBE natjecanju

  završena druga srednja škola

  položen treći strani jezik 

  istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.


  Najkasnije do 09. rujna 2022. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

BIOLOŠKI ODSJEK
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
(Ured za studente)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije. 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti