Student Dino Davosir pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Šola objavio je rad pod naslovom 
Membrane permeabilizers enhance biofortification of Brassica microgreens by interspecific transfer of metabolites from tea (Camellia sinensis) u prestižnom časopisu Food Chemistry (IF = 9.231, Q1) koji pripada u 5.5% najboljih časopisa svog područja.

Prijenos metabolita između vrsta (Interspecies metabolite transfer) novi je pristup u biofortifikaciji biljaka. U ovoj studiji istražen je potencijal primjene membranskih permeabilizatora EDTA i Tween za poboljšanje prijenosa bioaktivnih spojeva iz ekstrakta čaja (Camellia sinensis; Cs), kao biljke donora, u kupusnjače brokulu (Brassica oleracea var. italica), cvjetaču (Brassica oleracea var. botrytis) i kelj (Brassica oleracea var. acephala) kao biljke akceptore, te posljedično bioloških učinaka ekstrakata istih. Fitokemijskim analizama potvrđeno je da su dobiveni klijanci brokule, cvjetače i kelja obogaćeni kofeinom i katehinom. Klijanci kelja bili su najpropusniji za katehine iz Cs, dok je cvjetača bila najpropusnija za kofein. U kombinaciji s membranskim permeabilizatorom EDTA, Cs je značajno povećao koncentraciju vitamina C u brokuli i kelju. Među testiranim enzimima, aktivnost pankreasne lipaze je najviše inhibirana i to tretmanom ekstraktima brokule i cvjetače biofortificiranim čistim Cs ili Cs u kombinaciji s permeabilizatorima membrane. Klijanci brokule biofortificirani čistim Cs najznačajnije su inhibirali α-amilazu, dok su oni biofortificirani Cs u kombinaciji s membranskim permeabilizatorima najznačajnije inhibirali α-glukozidazu. Rezultati pokazuju da je prijenos bioaktivnih spojeva između vrsta u kombinaciji s membranskim permeabilizatorima obećavajuća ekološki prihvatljiva strategija biofortifikacije za proizvodnju nutritivno bogatijeg mikropovrća, tj. funkcionalne hrane. Dodatna vrijednost jest što su optimizirani fitokemijski sastav biljaka, i posljedično biološki učinci njihovih ekstrakata, zadržani tijekom rasta i razvoja biljke, što upućuje na potencijal ove strategije i u biofortifikaciji zrelih stadija biljaka.

Ovaj rad nastavak je prethodnog istraživanja objavljenog pod naslovom Improving the phytochemical profile and bioactivity of Chinese cabbage sprouts by interspecific transfer of metabolites u znanstvenom časopisu „Food Research International“ (IF=7.425, Q1, među 5% najboljih u području).

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti