Nakon objavljenog rada Dorić et al. (2023) u STOTEN-u postdoktorandica dr. sc. Ivana Pozojević zajedno s izv. prof. dr. sc. Marijom Ivković i suradnicima s Zoologijskog zavoda objavili su rad Defining patterns and rates of Natural vs. Drought driven aquatic community variability indicates the ongoing need for long term ecological research u časopisu Biology (IF = 5,168, Q1).

Ovaj rad govori o potrebi za dugoročnim istraživanjima jer se samo kod takvih istraživanja mogu vidjeti utjecaji i posljedice klimatskih promjena na strukturu i sastav slatkovodnih zajednica.  Dugoročna istraživanja se u prosjeku ne financiraju, čak i u ekologiji gdje se uvijek iznova dokazuje da je prirodna varijabilnost zajednice ponekad teško razlikovati od odgovora zajednice na okolišne stresore. U ovom istraživanja, predstavljamo kako se ponašaju slatkovodna staništa pod minimalnim utjecajem čovjeka i zajednice dvokrilaca u njima pod utjecajem klimatskih promjena i uvjetima promijenjenog protoka vode. Razlikovanje “normalnih” od “ekstremnih” događaja i taksona indikativnih za ta razdoblja postalo je moguće tek nakon analiziranje dugoročnih podataka. Ovo istraživanje predstavlja slatkovodne indikatorske svojte i lokalnu raznolikost dvokrilca koja se značajno mijenja s obzirom na ekstreme u razdobljima suše i ekstremnog protoka vode.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti