Studentica Anita Tarandek zajedno s dr. sc. Leonom Lovrenčić, studenticom Lanom Židak, Martinom Topić, mag. biol. exp., dr. sc. Dorotejom Grbin, doc. dr. sc. Sandrom Hudina i prof. dr. sc. Ivanom Maguire te u suradnji sa znanstvenicima s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Marijom Gregov, mag. ing. i izv. prof. dr. sc. Josipom Ćurkom, objavila je rad u časopisu Diversity pod naslovom Characteristics of the Stone Crayfish Population along a Disturbance Gradient—A Case Study of the Kustošak Stream, Croatia

Potočni rak, Austropotamobius torrentium, zavičajna je vrsta europskih slatkovodnih rakova osjetljiva na promjene staništa, poput kanaliziranja potoka i urbanog razvoja, što ima negativan utjecaj na populacije potočnih rakova. Cilj istraživanja bio je procijeniti kako promjene staništa i promjene kvalitete vode utječu na populaciju potočnih rakova u potoku Kustošaku na tri postaje pod različitim stupnjem antropogenog poremećaja: (1) neizmijenjena, (2) nedavno izmijenjena i (3) dugotrajno izmjenjivana postaja. Drugi cilj istraživanja bio je istražiti utječe li kvaliteta vode na gustoću populacije rakova. Nadalje, pomoću mitohondrijskog sekvenciranja i mikrosatelitne genotipizacije procijenjena je genetska raznolikost vrste te su rezultati uspoređeni među postajama.
Rezultati ukazuju da je promjena staništa uzrokovala smanjenje brojnosti populacije, međutim, promjena staništa nije rezultirala vidljivim genetskim razlikama.
Također, rezultati pokazuju da fizikalno-kemijski parametri vode utječu na relativnu gustoću populacije potočnih rakova. Temeljem navedenih rezultata autori ističu da bi daljnji antropogeni zahvati na potoku Kustošaku mogli uzrokovati nestanak populacije potočnih rakova iz urbanih područja grada Zagreba. 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti