Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH I INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2024./2025.

 

 

 

  Uvjeti upisa za akad. god. 2024./2025. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

 

  Upisi na sveučilišne prijediplomske: Biologija, Molekularna biologija, Znanosti o okolišu i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Biologija i kemija, smjer nastavnički Biološkog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr/#/ od petka, 19. srpnja 2024. godine.

Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

 
  Molimo kandidate da na serveru elektroničke pošte osim pristigle pošte (inbox) redovito provjeravaju i mapu neželjena pošta (spam).

Upiti oko upisa mogući su putem mobilnog telefona 091/ 4877 700 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

1. Prijava za upis: petak, 19. srpnja 2024. od 9 do 16 sati 

Kandidati trebaju učitati:

  osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete

  fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice

  ako su prethodno već studirali - potvrdu o ispisu (obavezno) te potvrdu o broju ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2023./24. (samo ako je ostvareno najmanje 55 ECTS bodova, odnosno najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti)

  potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

2. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: od petka, 19. srpnja 2024. od 11 sati do ponedjeljka, 22. srpnja 2024. do 15 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.
 
 3. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije: do utorka, 23. srpnja 2024. do 11 sati
Za uplatu upisnine  obavezno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji.
Upisnina iznosi 60.00€. 

  4. Participacija u troškovima studija za kandidate koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju iznosi 1114,87 eura. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate, od kojih prva iznosi 371,60 eura.

Iznimno, kandidati koji prvi put mijenjaju studij ostvaruju pravo na subvenciju troškova školarine ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

  državljani su Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije

  u akademskoj godini 2023./24. osvojili su najmanje 55 ECTS bodova na prethodnom studiju (ili najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti)

  nisu stekli kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja“

  Obrada podataka će se provoditi isključivo u radno vrijeme ureda za studente!

Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama odsjeka.
Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom https://issp.srce.hr/e-potvrda/?AspxAutoDetectCookieSupport=1. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com.
U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani  
Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja (datum ćemo naknadno objaviti). 
Pri preuzimanju studentske iskaznice potrebno je predati:

  potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji 

  ispisnicu (studenti koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju

  potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

Važno

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove prema Odluci Fakultetskog vijeća.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Za upis na sveučilišne prijediplomske studijske programe Biološkog odsjeka (sveučilišni prijediplomski studij Biologija, sveučilišni prijediplomski studij Molekularna biologija i sveučilišni prijediplomski studij Znanosti o okolišu) i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

  sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

  sudjelovanje u GLOBE natjecanju

  završena druga srednja škola

  istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda.


  Najkasnije do petka 28. lipnja 2024. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
BIOLOŠKI ODSJEK
(Ured za studente)
Ravnice 48
10000 Zagreb

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije. 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti