Naslov:

Mehanizmi regulacije sustava CRISPR-Cas u bakteriji Escherichia coli
Mechanisms regulating the CRISPR-Cas system in Escherichia coli

Petak, 27. siječnja 2023. godine u 10.00 sati u računalnom praktikumu Zavoda za fizikalnu kemiju (soba 225), Horvatovac 102A
 

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Doc. dr. sc. Nenad Malenica, PMF Zagreb
Dr. sc. Davor Zahradka, viši znanstveni suradnik, IRB Zagreb
Dr. sc. Dušica Vujaklija, znanstvena savjetnica, IRB Zagreb
Zamjena: doc. dr. sc. Rosa Karlić, PMF Zagreb

 

Sažetak:

Sustav CRISPR-Cas je adaptivni imunosni sustav za obranu prokariota od stranih genetičkih elemenata. Regulacija sustava CRISPR-Cas u bakteriji E. coli je kompleksna i nije u potpunosti razjašnjena. Poznato je da protein H-NS djeluje na razini transkripcije, šaperon HtpG na razini post-translacije, dok temperatura utječe na aktivnost proteina Cas3 na nepoznati način. U ovom radu su detaljnije istraženi mehanizmi regulacije aktivnosti sustava CRISPR-Cas na razini transkripcije i post-translacije. Praćenjem otpornosti stanica na infekciju fagom λvir i određivanjem količine transkripata gena cas utvrđeno je da protein StpA može inhibirati promotore Pcas8e i anti-Pcas u nedostatku proteina H-NS, te da pojačana ekspresija ili inaktivacija proteaze Lon u mutantu hns aktivira zaštitu od infekcije neovisno o sustavu CRISPR-Cas. Na aktivnost proteina Cas3 utječe ''anti-sense'' mRNA na nepoznat način, dok temperatura uzrokuje alosteričku promjenu konformacije ovog proteina čime se inhibira njegova nukleazna aktivnost. Šaperon HtpG nije utjecao na količine proteina Cas3, već vjerojatno na zauzimanje njegove pravilne konformacije.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti