Obrana rada održati će se u:  PONEDJELJAK, 04. rujna 2023. godine u 13.00 sati, u dvorani BO-P1 soba 202, PMF, Ravnice 48, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:  Komparativna analiza molekularnih biljega teratokarcinoma  u miša i čovjeka

Comparative analysis of molecular markers in teratocarcinoma of mice and men

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Damjan Franjević, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Medicinski fakultet Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet, Zagreb

Zamjena:  prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF, Zagreb

Mentori:

  1. Izv. prof. dr. sc. Nino Sinčić, Medicinski fakultet, Zagreb
  2. Doc. dr. sc Monika Ulamec, Medicinski fakultet, Zagreb

 

Sažetak:

Etiologija i patogeneza tumora testisa čovjeka ostaju do danas nerazjašnjene. Ograničenom razumijevanju doprinosi i tendencija istraživanja primarno na humanom materijalu te in vitro sustavima. Eksperimentalni teratokarcinom miša jedan je od priznatijih animalnih modela za istraživanje tumora testisa. Međutim, opravdanost korištenja ovog modela temelji se isključivo na morfološkom profiliranju. Cilj ovog istraživanja bio je po prvi puta na molekularnoj razini sustavno analizirati i usporediti mišji model s humanim teratokarcinom, te testirati opravdanost upotrebe ovog animalnog modela. U tu svrhu analizirani su biljezi proliferacije, apoptoze, diferencijacije i matičnosti metodama imunohistokemije i Western blottinga. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na to da animalni model eksperimentalnog teratokarcinoma miša vjerno modelira teratokarcinom čovjeka ne samo na morfološkoj već i na molekularno biološkoj razini. Iz svega navedenog proizlazi da je eksperimentalni teratokarcinom miša pogodan za potrebe istraživanja razvoja teratokarcinoma čovjeka na molekularnoj razini, te da je njegova upotreba u znanstvenim istraživanjima opravdana.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(103 stranica, 41 slika, 12 tablica, 117 literaturnih navoda, izvornik na hrvatskom)

Ključne riječi: Tumori testisa, teratokarcinom, animalni model, morfološko profiliranje, molekularno profiliranje

 

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti