Obrana rada održati će se u:  ČETVRTAK, 21. rujna 2023. godine u 10.00 sati u dvorani BO-P1 soba 202, PMF, Ravnice 48, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Serološke i molekularne značajke aloimunizacije na specifične neutrofilne antigene kod aloimune neonatalne neutropenije

Serological and molecular characteristics of alloimmunisation to specific neutrophil antigens in alloimmune neonatal neutropenia

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. Dr. sc. Jasna Bingulac Popović, znan. savj. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
  2. Naslovni doc. dr. sc. Mirta Starčević, KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode
  3. Dr. sc. Haidi Arbanasić, znan. suradnica, PMF, Zagreb
  4. Zamjena: izv. prof. dr. sc. Petra Korać, PMF, Zagreb

Mentor: dr. sc. Maja Tomičić, znanstvena suradnica, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

 

Sažetak:

Antineutrofilna (anti-HNA) aloantitijela nastaju nakon izlaganja stranim neutrofilnim aloantigenima. Aloimuna neonatalna neutropenija (ANN) nastaje imunizacijom majke tijekom trudnoće specifičnim humanim neutrofilnim antigenima (HNA) djeteta naslijeđenim od oca. U oko trećine slučajeva ANN nije moguće odrediti specifičnost antitijela HNA. U ovom istraživanju svih 10 slučajeva ANN bilo je uzrokovano antitijelima na HNA-1 sustav. U 7 slučajeva dokazana je anti-FcγRIIIb specifičnost antitijela. U 9 slučajeva imunizacija majke bila je uzrokovana aloantitijelima nastalim nepodudarnošću s antigenom HNA-1b djeteta. Viša vrijednost titra antitijela anti-HNA u djece bila je povezana s većim stupnjem neutropenije. Prisutnost antitijela anti-HLA razreda I u majki ima statistički značajan utjecaj na kraće trajanje neutropenije u djece. Ovim istraživanjem potvrđena je hipoteza da primjena osjetljive serološke metode za dokazivanje prisutnosti antitijela anti-HNA i anti-HLA razreda I, određivanje specifičnosti antitijela anti-HNA u plazmi majke i djeteta te molekularne metode za određivanje genotipa HNA majke i djeteta znatno doprinose pravodobnom otkrivanju ove bolesti.

 

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti