Obrana će se održati:

UTORAK, 26. rujna 2023. godine u 11.30 sati

u dvorani BO-P3-soba 213, PMF, Ravnice 48, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Identifikacija i biološka aktivnost slobodnih hlapljivih spojeva roda Veronica L. (Plantaginaceae)

Identification and biological activity of free volatile compounds of the genus Veronica L. (Plantaginaceae)

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Zlatko Liber, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Martina Grdiša, Agronomski fakultet, Zagreb

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivica Šamanić, PMF, Split

 

Mentor: prof. dr. sc. Valerija Dunkić, PMF, Split

 

Sažetak:

Odabrane vrste roda Veronica (čestoslavice, porodica Plantaginaceae) - V. saturejoides ssp. saturejoides, V. austriaca ssp. jacquinii i V. officinalis, prikupljene su na prirodnim staništima u Republici Hrvatskoj. Za ove vrste istražen je fitokemijski sastav slobodnih hlapljivih spojeva eteričnih ulja i hidrosola plinskom kromatografijom-masenom spektrometrijom. Prevladavajući spojevi bili su heksahidrofarnezil aceton i heksadekanska kiselina. Iste vrste testirane su na antioksidativno, antiproliferativno i antifitovirusno djelovanje. Vrsta V. saturejoides ssp. saturejoides i V. officinalis pokazale su jača djelovanja od vrste V. austriaca ssp. jacquinii u većini testova. Mikromorfološkim istraživanjem u sve tri vrste identificirani su žljezdani trihomi u kojima se primarno događa sinteza istraživanih spojeva. U drugom dijelu doktorskog rada genetički su analizirane ITS regije i slobodni hlapljivi spojevi za 18 vrsta čestoslavica. Uz gore navedene vrste materijal je prikupljen i analiziran za: V. longifolia, V. acinifolia, V. anagallis-aquatica, V. beccabunga, V. catenata, V. serpyllifolia, V. anagalloides, V. montana, V. arvensis, V. chamaedrys, V. dalmatica, V. persica, V. polita, V. cymbalaria i V. hederifolia. Usporedbom klastera utvrđenim genetskim istraživanjima s fitokemijskom raspodjelom različitih hlapljivih tvari, donesen je zaključak o mogućnosti korištenja određenih hlapljivih komponenti kao kemofenetskih markera za rod Veronica.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti