Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izrada diplomskog rada

Traže se motivirani studenti/studentice koji bi htjeli sudjelovati u istraživanjima globalne metilacije DNA u mahovinama u uvjetima okolišnog stresa, pod mentorstvom dr. sc. Snježana Mihaljević u Laboratoriju za kemijsku  biologiju, Zavoda za molekularnu biologiju, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Tijekom izrade diplomskog rada, studenti bi ovladali metodama izdvajanja DNA, analize metilacije metodom CRED-RA, gel elektrofore, AT-kloniranja, izolacijom plazmida i analizom nukleotidnih sekvenci.

Istraživanja se provode u okviru projekta ‘Mahovine kao bioindikatori za praćenje učinka klimatskih promjena i širenja atmosferskog onečišćenja u brdsko-planinskom ekosustavu NP Risnjak' (koordinator projekta: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH)


kontakt: snjezana.mihaljevic@irb.hr

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti