Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Otvoren je Poziv za suradnju na izradi i unapređenju e-kolegija u okviru usluge Projekti razvoja e-kolegija, te Sveučilišni računski centar SRCE poziva sve nastavnike Sveučilišta u Zagrebu da se jave sa svojim prijedlozima.
Rok za prijavu projekata je 22. veljače 2018. Ova usluga je posebno zanimljiva nastavnicima kojima je potrebna konkretna pomoć u izradi i razvoju e-kolegija bilo kroz izradu tehnički zahtjevnijih e-materijala, rad sa sustavom Moodle, primjenu instrukcijskog dizajna ili na neki drugi način.Temeljem pristiglih prijava odabrat će se kandidati s kojima ćemo zajedno razraditi konačne prijedloge projekata u kojima će se definirati ciljevi, poslovi, potrebni resursi i rokovi te započeti s realizacijom odabranih projekata.

Više na stranici: http://www.srce.unizg.hr/projekti-eucenja

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti