Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Poziv - Nastupno predavanje

PREDMET: Dr. sc. Rosa Karlić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

Predavanje će se održati u četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 10,15 sati u dvorani B01, Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Naslov predavanja glasi: „STATISTIČKE METODE U MOLEKULARNOJ BIOLOGIJI“

Stručno povjerenstvo:

  1. Izv.prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, PMF, Zagre
  3. 3. Dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a,  Zagreb

te nastavnika Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Molekularne biologije, u okviru kolegija “Metode istraživanja u molekularnoj biologiji”.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti