Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 1

Šifra: 185194
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Poznavati i razumjeti temeljne koncepte kemije i suodnose s ostalim prirodnim znanostima.
2. Poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva.
3. Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
4. Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje, koeficijent varijacije).
5. Objasniti principe gravimetrijskih analiza taloženjem i uparavanjem te opisati svojstva taloga i taložnih reagenasa.
6. Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
7. Opisati sastav i način djelovanja pufera te izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
8. Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije te definirati primarni i sekundarni standard.
9. Poznavati indikatore i standardne otopine koji se koriste pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
10. Izvesti krivulje neutralizacijskih, taložnih, kompleksometrijskih i redoks titracija.
11. Objasniti način djelovanja indikatora pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
12. Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet obuhvaća sadržaje klasične kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Pogreške u kemijskoj analizi; statistička prosudba podataka; gravimetrijske metode analize (talozi, taložni reagensi); kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (kiseline, baze, soli, kompleksni spojevi, puferi); izražavanje sastava otopina; titrimetrijske metode analize (krivulje titracije, standardne otopine, indikatori); kiselo-bazne titracije; taložne titracije; kompleksometrijske titracije; oksidacijsko-redukcijske titracije (elektrokemijski članak, elektrodni potencijali).
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 12 od 12
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Početak nastave iz kolegija Analitička kemija 1 Objavljeno 12. 10. 2020. u 07:27  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 1. 10. 2020. u 19:15  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 17. 9. 2020. u 12:19  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 2. 9. 2020. u 22:32  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 9. 7. 2020. u 12:49  ( Tomislav Jednačak )
[^] Nastava iz kolegija Analitička kemija 1 Objavljeno 8. 11. 2019. u 15:35  ( Tomislav Jednačak )
[^] Nastava iz kolegija Analitička kemija 1 Objavljeno 17. 9. 2019. u 14:55  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 29. 4. 2019. u 23:43  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 14. 2. 2019. u 10:29  ( Tomislav Jednačak )
[^] Potpis iz kolegija i praktikuma Objavljeno 7. 2. 2019. u 14:23  ( Tomislav Jednačak )
[^] Drugi parcijalni kolokvij ak. god. 2018/2019 - rezultati Objavljeno 16. 1. 2019. u 17:29  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 16. 1. 2019. u 19:21  (Tomislav Jednačak)
[^] Drugi parcijalni kolokvij Objavljeno 8. 1. 2019. u 17:11  ( Tomislav Jednačak )