Izbornik
 
O djelatniku
 
doc. dr. sc. Tomislav Jednačak
Zvanje:docent
Lokacija: 103
Telefon:+385 1 4606 195
Telefon kućni:6195
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:2008.
Godina doktoriranja:2013.
Na zavodu od:2009.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Diplomirao (2008.) i doktorirao (2013.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Godine 2009. izabran je u zvanje asistenta, a 2014. godine u višeg asistenta na Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovao je  na Tehničkom sveučilištu u Münchenu, TU München (Njemačka), Tehničkom sveučilištu u Grazu, TU Graz (Austrija) i na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska).

Bavi se strukturnom karakterizacijom spojeva u otopini i čvrstom stanju pomoću spektroskopije NMR, vibracijske spektroskopije, spektrometrije masa i SWAXS analize, proučavanjem interakcija između liganada i receptora spektroskopijom NMR te razvojem i primjenom procesnih analitičkih tehnika temeljenih na vibracijskoj spektroskopiji in-line. Objavio je 9 znanstvenih radova od kojih je 7 radova citirano u bazi CC, koautor je 2 poglavlja u znanstvenim monografijama te 1 sveučilišnog udžbenika. O svojim je rezultatima učestalo izvješćivao na znanstvenim skupovima u obliku usmenih i posterskih priopćenja.

Sudjeluje u nastavi iz analitičke kemije i bio je neposredni voditelj 2 diplomska rada.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Dobitnik je Medalje Kemijskog odsjeka za ak. god. 2007/2008 za izvrstan uspjeh tijekom studija. Sudjelovao je u organizaciji 14. Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2010. g.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. T. Jednačak, P. Novak, A. Hodzic, O. Scheibelhofer, J.G. Khinast, J. Plavec, P. Šket, J. Parlov Vuković, Condensation reaction between carbohydrazide and salicylaldehyde: in-line vibrational spectroscopy monitoring and characterization of the reaction products in solution and solid state, Acta Chim. Slov. 61 (2014) 161–169. 

2. M. Rubčić, N. Galić, I. Halasz, T. Jednačak, N. Judaš, J. Plavec, P. Šket, P. Novak, Multiple solid forms of 1,5-bis(salicylidene)carbohydrazide: polymorph-modulated thermal reactivity, Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2900–2912.

3. P. Novak, A. Kišić, T. Hrenar, T. Jednačak, S. Miljanić, G. Vrbanec, In-line reaction monitoring of entacapone synthesis by Raman spectroscopy and multivariate analysis, J. Pharm. Biomed. Anal. 54 (2011) 660–666. 

4. T. Jednačak, P. Novak, K. Užarević, I. Bratoš, J. Marković, M. Cindrić, Bioactive phenylenediamine derivatives of dehydroacetic acid: synthesis, structural characterization and deuterium isotope effects, Croat. Chem. Acta 84 (2) (2011) 203–209.

5. V. Lazić, M. Jurković, T. Jednačak, T. Hrenar, J. Parlov Vuković, P. Novak, Intra- and intermolecular hydrogen bonding in acetylacetone and benzoylacetone derived enaminone derivatives, J. Mol. Struct. 1079 (2015) 243–249. 

Izabrani projekti

Voditelj projekta

Istraživanje metabolita i razgradnih produkata markolidnih antibiotika; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2018.–31.12.2019.

 

Suradnik na projektu

Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula; projekt financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; broj projekta: 119-11913 42-1083; trajanje projekta: 02.01.2007.–31.12.2013.

Razvoj i primjena in-line metode Ramanove spektroskopije u istraživanju lijekova; projekt financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost i PLIVE Hrvatska d.o.o.; trajanje projekta: 01.04.2008.–01.04.2010.

Macrolide-ribosome interactions monitored by NMR paramagnetic relaxation enhancements; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2010.–31.12.2011.

Investigating macrolide antibiotic interactions with membranes and ribosomes as a tool for rational drug design; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2012.–31.12.2013.

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm; projekt financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; trajanje projekta: 22.10.2014.–22.02.2016.

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu