Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Diplomski rad

Šifra: 72928
ECTS: 20.0
Nositelji:
Izvođači: Dominique Agustin - Seminar
Nenad Judaš - Seminar
Jasna Jurasović - Seminar

Marija Alešković - Laboratorijske vježbe
Danijela Bakarić - Laboratorijske vježbe
Tajana Begović - Laboratorijske vježbe
Branimir Bertoša - Laboratorijske vježbe
Ivana Biljan - Laboratorijske vježbe
Jasna Bošnir - Laboratorijske vježbe
Dominik Cinčić - Laboratorijske vježbe
Marina Cindrić - Laboratorijske vježbe
Mario Cindrić - Laboratorijske vježbe
Nikola Cindro - Laboratorijske vježbe
Morana Dulić - Laboratorijske vježbe
Marijana Đaković - Laboratorijske vježbe
Ivica Đilović - Laboratorijske vježbe
Vedrana Filić Mileta - Laboratorijske vježbe
Nives Galić - Laboratorijske vježbe
Matija Gredičak - Laboratorijske vježbe
Ita Gruić Sovulj - Laboratorijske vježbe
Gordan Horvat - Laboratorijske vježbe
Tomica Hrenar - Laboratorijske vježbe
Iva Juranović Cindrić - Laboratorijske vježbe
Maja Katalinić - Laboratorijske vježbe
Renata Kobetić - Laboratorijske vježbe
Ivan Kodrin - Laboratorijske vježbe
Sanja Koštrun - Laboratorijske vježbe
Davor Kovačević - Laboratorijske vježbe
Marija Luić - Laboratorijske vježbe
Dubravka Matković-Čalogović - Laboratorijske vježbe
Andreja Mikoč - Laboratorijske vježbe
Snežana Miljanić - Laboratorijske vježbe
Marko Močibob - Laboratorijske vježbe
Draginja Mrvoš-Sermek - Laboratorijske vježbe
Predrag Novak - Laboratorijske vježbe
Vesna Petrović Peroković - Laboratorijske vježbe
Jana Pisk - Laboratorijske vježbe
Nevenka Poje - Laboratorijske vježbe
Marta Popović - Laboratorijske vježbe
Josip Požar - Laboratorijske vježbe
Ines Primožič - Laboratorijske vježbe
Biserka Prugovečki - Laboratorijske vježbe
Jasmina Rokov Plavec - Laboratorijske vježbe
Sanda Rončević - Laboratorijske vježbe
Mirta Rubčić - Laboratorijske vježbe
Branka Salopek Sondi - Laboratorijske vježbe
Željka Soldin - Laboratorijske vježbe
Vladimir Stilinović - Laboratorijske vježbe
Đani Škalamera - Laboratorijske vježbe
Vladislav Tomišić - Laboratorijske vježbe
Višnja Vrdoljak - Laboratorijske vježbe
Oliver Vugrek - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 150
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Diplomski rad
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Anorganska kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Biokemija i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti