O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Josip Požar

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 230
Telefon:+385 1 4606 133
Telefon kućni:6133
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2006.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen 1981. godine u Karlovcu. Studij kemije na Prirodoslovno-matematički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer dipl. ing. kemije završio 2005. godine s diplomskim radom "Mikrokalorimetrijsko istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa s aminokiselinskim derivatom kaliks[4]arena". Akademski stupanj doktora znanosti stekao 2012. godine obranivši disertaciju naslova "Termodinamika nastajanja polielektrolitnih kompleksa i protonacije polielektrolita".Od 2006. zaposlen kao znanstveni novak na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zavodu za fizikalnu kemiju. 2014. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent. 

            Sudjeluje  u izvođenju seminarske i praktikumske  nastave iz kolegija Fizikalna kemija 1 (preddiplomski studij kemije), Praktikum iz fizikalne kemije 1 i 2 te Višeg praktikuma iz fizikalne kemije. Od akademske godine 2012./2013.  predaje kolegij Kemijska termodinamika (diplomski studij kemije), a od 2014./2015. kolegij Fizikalna kemija 1 (smjer: profesor biologije i kemije). Neposredni voditelj sedam diplomskih radova.

            Znanstvena djelatnost J. Požara obuhvaća termodinamička i kinetička istraživanja reakcija makromolekula (polielektrolita) u otopinama te istraživanja koordinacijskih reakcija različitih liganada s kationima metala i neutralnim kemijskim vrstama. Istraživanja u području supramolekulske kemije obuhvaćaju proučavanje utjecaja otapala na termodinamičke veličine reakcija kompleksiranja te povezanosti kompleksacijskih svojstava makrocikličkih liganada s njihovom strukturom. Najveći je naglasak u istraživanju fizikalno-kemijskih svojstava polielektrolita na izučavanju specifičnog vezivanja protuiona, primjenjivosti različitih teorijskih modela za opis protonacijskih ravnoteža polikiselina te ispitivanju termodinamike reakcija dvaju suprotno nabijenih polielektrolita.

          Koautor je jedna skripta, trinaest znanstvenih radova koje citira baza Current Contents i sedamnaest priopćenja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Član je Hrvatskoga kemijskog društva i dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2003./2004.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. J. Požar,  D. Kovačević,

Complexation between polyallylammonium cation and polystyrenesulfonate anion ; the effect of ionic strength and electrolyte type,

        Soft matter, 10 (2014); 6530-6545.

2.  K. Bohinc, D. Kovačević and J. Požar,

Protonation equilibrium of the poly(allylammonium) cation,

Phys. Chem. Chem. Phys, 15 (2013) 7210-7219. 

3.   Ž. Car, I. Kodrin, J. Požar, R. Ribić, D. Kovačević, V. Petrović-Peroković, Experimental and computational study of the complexation of adamantyl glycosides with β-cyclodextrin,

Tetrahedron, 69 (2013) 37 8051-8063.

4.  J. Požar, K. Bohinc, V. Vlachy, D. Kovačević,

Ion–specific and Charge Effects in Counterion Binding to Poly(styrenesulfonate) Anion,

 Phys. Chem. Chem. Phys., 13 (2011) 15610-15618.

5.   J. Požar,  T. Preočanin, L. Frkanec, V. Tomišić,

 Thermodynamics of Complexation of Alkali Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amino Acid Derivative,

J. Solution Chem., 39 (2010) 835-848.

Izabrani projekti

2015.–2019.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:

 Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa;

 (voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)

 

2015.–2019.

Istraživač na projektu  Hrvatske zaklade za znanost:

 Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita;

 (voditelj: prof. dr. sc. Tajana Preočanin)

 

2014. – 2016.

Istraživač  i financijski menadžer projekta Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske:

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova;

 (voditelj: prof. dr. sc. N. Kallay)

 

2012. – 2014.

Istraživač na projektu  bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu:

 Soft nanotechnology: Properties and applications of polyelectrolytes”,

    (voditelj: prof. dr. sc. D. Kovačević)             

 

2009. – 2010.

Istraživač na projektu  bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu:

  Physico-chemical properties of polyelectrolytes”;

    (voditelj: prof. dr. sc. D. Kovačević)                             

                 

2007.-2013.

Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske:

Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini;

 (voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)

 

2007. – 2013.

Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske:

  Fizikalna kemija koloida i međupovršina;

 (voditelj: prof. dr. sc. N. Kallay)

 

2006. – 2007.

Istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske:

 Koloidi, međupovršine i elektroliti;

 (voditelj: prof. dr. sc. N. Kallay)

Povijest zaposlenja

2006.– znanstveni novak u Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014.– docent

2012.–2014. viši asistent

2006.–2012. – asistent