O djelatniku

doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Zvanje: docent
Lokacija: 306/ZBK
Telefon:+385 1 4606 232
Telefon kućni:6232
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://gruic.chem.pmf.unizg.hr/people/professors/#rokov
URL službenih stranica na Webu: http://www.pmf.unizg.hr/chem/jasmina.rokov_plavec
Zavod/služba: Zavod za biokemiju

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Jasmina Rokov Plavec je diplomirala 1994. (dipl. inž. biologije, smjer molekularna biologija),  magistrirala 1998. (magistar prirodnih znanosti, polje biologija) te doktorirala 2004. (doktor prirodnih znanosti, polje biologija) na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Organelna seril-tRNA-sintetaza iz kukuruza: karakterizacija in vitro i in vivo izradila je pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ivane Weygand-Đurašević.

Od 1995. zaposlena je na Kemijskom odsjeku PMF-a, a od 2008. radi na mjestu docenta. Usavršavala se na Central European Institute of Technology, Brno, Češka (dva tjedna 2019.), Institut de Biologie Moléculaire des Plantes du CNRS, Strasbourg, Francuska (dva mjeseca 2006.) te Yale University, New Haven, SAD (dva mjeseca 1999.).

Istražuje strukturu, funkciju i evoluciju aminoacil-tRNA-sintetaza, s osobitim naglaskom na biljne seril-tRNA-sintetaze (SerRS). Zanima ju unutarstanični smještaj proteina, uloga biljne SerRS u staničnom odgovoru biljne stanice na okolišni stres, te identifikacija proteinskih partnera biljne SerRS.

Dosad je objavila 15 znanstvenih radova, 2 stručna rada, 2 poglavlja u sveučilišnom udžbeniku i 1 praktikumska skripta. Sudjelovala je na znanstvenim sastancima (5 pozvanih predavanja, 2 sekcijska predavanja, 27 posterskih priopćenja).

Nositeljica je 5 kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a, te 2 kolegija na doktorskom studiju kemije PMF-a. Bila je voditeljica jedne doktorske disertacije, 10 diplomskih radova, 29 završnih radova, te neposredna voditeljica 6 diplomskih radova.

Godine 1993. dobila je Rektorovu nagradu SuZ-a. Od 1997. članica je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, a od 2013. do 2021. članica Izvršnog odbora istog društva. Godine 1997./1998. bila je suvoditeljica Mladih istraživača, sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva. Od 2013. do 2018. bila je članica Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka. Od 2018. do 2020. bila je predstojnica Zavoda za biokemiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Baranašić J, Mihalak A, Gruić-Sovulj I, Bauer N, Rokov-Plavec J*. Expression of genes for selected plant aminoacyl-tRNA synthetases in the abiotic stress. Acta Botanica Croatica 2021; 80(1):35-42. *dopisni autor

2. Kekez M, Zanki V, Kekez I, Baranasic J, Hodnik V, Duchêne A-M, Anderluh G, Ita Gruić-Sovulj I, Matković-Čalogović D, Weygand-Đurašević I, Rokov-Plavec J*. Arabidopsis seryl-tRNA synthetase: the first crystal structure and novel protein interactor of plant aminoacyl-tRNA synthetase. FEBS J. 2019; 286 (3): 536-554. (https://rdcu.be/bfhc1) *dopisni autor

3. Kekez  M, Bauer N, Šarić E, Rokov-Plavec J*. Exclusive cytosolic localization and broad tRNASer specificity of Arabidopsis thaliana seryl-tRNA synthetase. J Plant Biol. 2016; 59(1): 44-54. *dopisni autor

4. Rokov-Plavec J*, Lesjak S, Gruić- Sovulj I, Močibob M, Dulić M, Weygand-Đurašević I. Substrate recognition and fidelity of maize seryl- tRNA synthetases. Arch Biochem Biophys. 2013; 529 (2): 122-130. *dopisni autor

5. Rokov-Plavec J*, Dulić M, Duchêne AM, Weygand-Đurašević I. Dual targeting of organellar seryl-tRNA synthetase to maize mitochondria and chloroplasts. Plant Cell Rep. 2008; 27: 1157-1168. *dopisni autor

 

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekta:

1. Funkcijska i strukturna karakterizacija proteinskih kompleksa biljne aminoacil-tRNA-sintetaze, financiranje: Zaklada HAZU, razdoblje: 2018. - 2019.

2. Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, financiranje: Zaklada HAZU, razdoblje: 2016. - 2017.

3. Uloga biljne aminoacil-tRNA-sintetaze u staničnom odgovoru na stres, financiranje: Zaklada HAZU, razdoblje: 2014. - 2015.

Suvoditeljica radne skupine:

1. INTEGRA-LIFE, financiranje: EU, FP7-REGPOT, voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc, 2013. - 2016.

Suradnica na projektima:

1. Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda, financiranje: HRZZ, voditelj: prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, 2017. - 2021.

2. COST Action CA15126 Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU), voditelj: Dr. Patrick England, 2016. – 2020.

3. Nekanonske uloge aminoacil-tRNA-sintetaza, financiranje: HRZZ, voditelji: prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, 2013. - 2016.

4. Makromolekularni kompleksi aminoacil-tRNA-sintetaza i njihova uloga u kontroli ribosomske i neribosomske biosinteze proteina, financiranje: UKF, voditelj: prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, 2007. – 2010.

5. Strukturna raznolikost seril-tRNA-sintetaza i točnost biosinteze proteina,  financiranje: MZOS; voditelj: prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, 2007. - 2014.

6. Seril-tRNA-sintetaze: mehanizmi i kontrola serilacije u biosintezi proteina, MZOS; voditelj: prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, 2002. - 2007.

7. Struktura, funkcija i evolucija aminoacil-tRNA-sintetaza, MZOS; voditelj: prof. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, 1996. - 2002.