Izbornik
 
O djelatniku
 
doc. dr. sc. Marijana Đaković
Zvanje:docent
Lokacija: 120b
Telefon:+385 1 4606 356
Telefon kućni:6356
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Marijana Đaković diplomirala je (1996.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  gdje je 2008. Godine obranila i doktorsku disertaciju ‘’The preparation and characterizatiton of pseudohalide complexes with selected metals and pyridinecarboxamides’’ (mentori: prof.dr.sc. Zora Popović i prof.dr.sc. Ekkehardt Tillmanns, Univesität Wien).

Od 1997. Zaposlena je na Zavodu na opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. godine izabrana u zvanje docenta. Boravila je u inozemstvu na Institut für Organische Chemie, Univesität Leipzig (1996.) i Institut für Minerallogie und Kristalographie, Univesität Wien (1998.) te se usavršavala na Zurich Crystallography School (2007.) i XII. BCA/CCA Intensive School on X-Ray Structure Analysis, (2009.).

Nositeljica je više kolegija Kemijskog odsjeka PMF-a u okviru diplomskog studija kemije te je koautorica jednog priručnika (skripta) pozitivno ocijenjenog od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF-a.

Glavna područja znanstvenog interesa M. Đaković su kristalografija malih molekula, supramolekulska kemija u čvrstom stanju, kristalni inženjering, kristalizacija te spektroskopska i termička karakterizacija molekulskih krutina. Aktivno je sudjelovala u brojnim znanstvenim projektima, a trenutno je voditeljica projekta ‘‘Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions’’ financiranog od Hrvatske Zaklade za znanost (2014.-2017.) i projekta ‘’From molecular structure t crystalline Cd(II)-containing materials: Synthetic ctrategies based on halogen bonding interactions’’ (financiran od Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 2014.-2015.).

M. Đaković objavila je 46 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recezijom koje indeksira baza Current Contents. Radovi su joj citirani više od 500 puta. Sudjelovala je s 12 priopćenja na domaćim te s 31 priopćenjem na međunarodnim znanstvenim skupovima.  

Održala je plenarno predavanje na međunarodnom kristalografskom skupu Twenty-third Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 2014. godine u Logarskoj dolini te je bila koautorom na još dva plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama u Varšavi, 2008. (Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences) i Pokljuki, 2012. (Twenty-first Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting). Održala je pozvana predavanja na University of Warsaw (2009) te na 4th European Crystallography School (Warsaw, 2017).

Sudjelovala je u organizaciji više međunardnih skupova: 28th European Crystallographic Meeting, Warwick, UK, 2013 (članica Programskog odbora), 22nd Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Biograd, 2013. (članica Organizacijskog odbora), Hot Topics in Contemporary Crystallography, Šibenik, 2014. (članica Organizacijskog odbora), 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, 2015 (dopredsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora), 30th European Crystallographic Meeting, Basel, CH, 2016 (članica Programskog odbora), 3rd European Crystallography School, Bol, 2016).

Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (članica Odbora), Hrvatske udruge kristalografa (tajnica), European Crystallographic Association, ECA (članica upravnog odbora, Executive Committee SIG/GIG Officer), Royal Society of Chemistry i American Chemical Society.

M. Đaković obnaša dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za međunarodnu suradnju (2014.- ) te je članica Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2018.). Bila je članica Povjerenstva za upise na studij Kemije na PMF-u (predsjednica 2012.-2014., dopredsjednica 2010.-2012., članica 2009.-2010.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

  1. M. Đaković, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, C.B. Aakeröy, N. Baus, T. Rinkovec, Building inorganic suprmaolecular architectures using principles adopted from the organic solid state, IUCrJ, 5 (2018) 13-21.
  2. I. Kodrin, Ž. Soldin, C.B. Aakeroy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Crystal growth & design. 16 (2016) 2040-2051.
  3. C.B. Aakeröy, T.K. Wijethunga, J. Desper, M. Đaković,
    Crystal Engineering with Iodoethynylnitrobenzenes: A Group of Highly Effective Halogen-Bond Donors, Crystal growth & design. 15 (2015) 3853-3861.
  4. M. Ðaković, D. Vila-Viçosa, N.A.G. Bandeira, M.J. Calhorda, B. Kozlevčar, Z. Jagličić and Z. Popović, Can self-assembly of copper(II) picolinamide building blocks be controlled?, CrystEngComm, 15 (2013) 8074-8087.
  5. M. Đaković, D. Vila-Viçosa, M.J. Calhorda and Zora Popović, Coordination-driven self-assembly of thiocyanate complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(II) with picolinamide: a structural and DFT study, CrystEngComm, 13 (2011) 5863-5871.
Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), član

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ), član Odbora HKZ

Hrvatska udruga kristalografa (HUK), tajnica

American Chemical Society (ACS), član

American Crystallographic Association (ACA), član

Royal Society of Chemistry (RSC), član

European Crystallographic Association (ECA), članica Izvršnog odbora

Organizacija skupova i radionica:

Hot Topics in Contemporary Crystallography (HTCC), Šibenik, 10.-15. svibnja 2014.

29th European Crystallographic Meeting (ECM29), Rovinj, 23.-28. kolovoza 2015.

3rd European Crystallography School (ECS3), Bol, 25. rujna - 2. listopada 2016.

25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI), Poreč, 2017.

Hot Topics in Contemporary Crystallography 2 (HTCC2), Poreč, 22.- 26. travnja 2017.

Izabrani projekti

Voditeljica projekta 'Engineering Crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions' financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, 2014. - 2017.

Voditeljica projekta 'Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2016. - 2017.

Voditeljica projekta 'Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2014. - 2015.

Voditeljica projekta 'Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2013. - 2014.

Voditeljica projekta 'Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2012. - 2013.

 

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu