Broj posjeta:
7782

O djelatniku

prof. dr. sc. Tomica Hrenar

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 201
Telefon:+385 1 4606 072
Telefon kućni:6072
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Diplomirao kemiju (1998.) i doktorirao temom Molekulska dinamika u vibracijskoj analizi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003., polje kemija). U razdoblju od 2014.–2020. obnašao je dužnost prodekana za međunarodnu suradnju PMF-a. U razdoblju od 2016.–2020. obnašao je dužnost web-administratora PMF-a. Bio je koordinator za izradu Strategije razvoja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za razdoblje 2015.–2020. Bio je glavni urednik za izradu Spomenice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 2006.–2016. te je izradio i dizajn, grafičku obradu i prijelom.

Od 2000. je zaposlen na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Zavodu za fizikalnu kemiju. U razdoblju od 2004.–2005. boravio na poslijedoktorskom usavršavanju na Institut für Theoretische Chemie, Universität Stuttgart, Njemačka. Kao gostujući znanstvenik boravio je više puta u inozemnim znanstvenim institucijama.

Autor je kvantno-kemijskog programa qcc te programa za multi- i univariatnu analizu podataka moonee. Koautor je kvantno-kemijskog programa MOLPRO (http://www.molpro.net/info/authors).

Primarno područje rada su mu teorijska istraživanja elektronske strukture molekula, reakcijskih mehanizama, vibracijskih i NMR spektara te konformacijska analiza. Ta istraživanja uključuju kvantnokemijske proračune i metode ab initio molekularne dinamike, a obuhvaćaju razvoj, implementaciju i primjenu novih metoda (korištenjem raznih programskih jezika, Fortran 90/95/2007, C++, Python, Open Multi-Processing API, Global Arrays i dr.). Istraživanja služe za proučavanje i predviđanje utjecaja strukture molekula i/ili otapala na konformacijski prostor, reakcijske mehanizme te vibracijske i NMR spektre molekula.

Sekundarno područje rada su mu kemometrička istraživanja velikih skupova podataka unutar multi-way formalizma, a u svrhu analize i identifikacije promjena koje se javljaju zbog raznih parametara te klasifikacije. Ta istraživanja su uz vibracijske spektre proširena i na druge sustave.

Nositelj je kolegija Fizikalna kemija 1, Molekularna spektroskopija, Kvantna kemija, Teorijska kemija, Kemometrika, Matematičke osnove računalne biologije te Molekularna spektroskopija i Teorijska kemija i reakcijska dinamika na doktorskom studiju kemije. Suautor je u više od 50 znanstvenih radova objavljenih u časopisima baze Current Contents te je sudjelovao s priopćenjima na brojnim znanstvenim skupovima. Urednik je u časopisu Croatica Chemica Acta. Član je Hrvatskog kemijskog društva. Dobitnik je Rektorove nagrade i Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Bio je mentor 2 doktorske disertacije, 11 završnih i diplomskih radova te 2 studentska rada koji su nagrađeni Rektorovom nagradom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

T. Hrenar, I. Primožič, D. Fijan i M. Majerić Elenkov: "Conformational analysis of spiro-epoxides by principal component analysis of molecular dynamics trajectories", Phys. Chem. Chem. Phys. 19 (2017) 31706–31713.

O. Jović, T. Smolić, Z. Jurišić, Z. Meić, and T. Hrenar: "Chemometric Analysis of Croatian Extra Virgin Olive Oils from Central Dalmatia Region", Croat. Chem. Acta 86 (2013) 335–344.

T. Hrenar, H.-J. Werner, and G. Rauhut: "Accurate calculation of anharmonic vibrational frequencies of medium sized molecules using local coupled cluster methods", J. Chem. Phys. 126 (2007) 134108.

G. Rauhut and T. Hrenar: "A combined variational and perturbational study on the vibrational spectrum of P2F4", Chem. Phys. 346 (2008) 160–166.

M. Majerić Elenkov, I. Primožič, T. Hrenar, A. Smolko, I. Dokli, B. Salopek-Sondi, and L. Tang: "Catalytic activity of halohydrin dehalogenases towards spiroepoxides", Organic & Biomolecular Chemistry 10 (2012) 5063–5072.

P. Siega, R. Dreos, G. Brancatelli, E. Zangrando, C. Tavagnacco, V. Vrdoljak, and T. Hrenar: "A Novel Series of CoIII(salen-type) Complexes Containing a Seven-Membered Metallacycle: Synthesis, Structural Characterization and Factors Affecting the Metallacyclization Rate", Organometallics 33 (2014) 909–920.

Izabrani projekti

Voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula (ADESIRE).

Suradnik na projektu Spektroskopska analiza nezasićenih sustava i spojeva metala (119-1191342-2959).

Voditelj projekta Edukacija mladih nastavnika u prirodnim znanostima pod pokroviteljstvom Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska, (grant br. 6422021161 / 2002), OSI program 11661300 Faculty Development).