O djelatniku

prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 127
Telefon:+385 1 4606 199
Telefon kućni:6199
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Predmet

Životopis

Diplomirala (1995.), magistrirala (2000.) i doktorirala (2003.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2013. je izvanredna profesorica na Zavodu za Analitičku kemiju Kemijskog Odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovala je na Institutu za analitičku i prehrambenu kemiju, Fakulteta za kemiju, Sveučilišta u Beču, (Austrija) i u Laboratoriju za analitičku kemiju, Zavoda za kemiju, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), (Beč, Austrija).

Bavi se primjenom, razvojem i validacijom novih analitičkih spektroskopskih metoda (atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu, spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu i atomska apsorpcijska spektrometrija) za analizu realnih uzoraka u svrhu: određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka te uzorcima tla radi određivanja biorasploživosti metala. Objavila je 37 znanstvena rada u časopisima citiranim u bazi Current Contents (CC), 7 znanstvena rada u časopisima koji nisu indeksirani u bazi CC, 7 znanstvenih radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom i 55 kongresnih priopćenja. Sudjeluje u nastavi iz analitičke kemije, nositeljica je 6 kolegija na diplomskog sveučilišnog studija Kemija i za studente integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Biologija i kemija; Kemija i biologija (smjer: nastavnički) i jednog kolegija poslijediplomskog doktorskog studija kemije. Mentorica je 12 diplomskih radova i više od 10 završnih radova.

Od 2012.-2013. godine je zamjenica predsjednice, a od 2014.-2015. voditeljica stručnog povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis studenata (preddiplomski i diplomski studij) na Kemijski odsjek PMF-a. Predstojnica Zavoda za analitičku kemiju od 2017.- Bavi se popularizacijom znanosti (Čarolije u kemiji, Znanstvene čarolije, Suradnja sa školama).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. M. Zeiner, R. Pirkl i I. Juranović Cindrić, Field-Tests versus Laboratory Methods for Determining Metal Pollutants in Soil Extracts, Soil & sediment contamination, 29 (1) (2020) 53-68.

2. I. Juranović Cindrić, M. Zeiner, A. Starčević i G. Stingeder, Metals in pine needles: characterisation of bio‑indicators depending on species, International Journal of Environmental Science and Technology, 16(8) (2019) 4339-4346.

3. I. Juranović Cindrić, M. Zeiner, A. Starčević, Z. Liber, G. Rusak, M. Idžojić i G. Stingeder, Influence of F1 hybridization on the metal uptake behaviour of pine trees (Pinus nigra x Pinus thunbergiana; Pinus thunbergiana x Pinus nigra), Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 48 (2018) 190-195. 

4. I. Juranović Cindrić, M. Zeiner, D. Mihajlov-Konanov i G. Stingeder, Metal Characterization of White Hawthorn Organs and Infusions, Journal of Agricultural and Food Chemistry 63(6) (2015) 1798-1802. 

5. I. Juranović Cindrić, M. Zeiner, M. Požgaj, T. Šilić i G. Stingeder, „Elemental characterisation of the medical plant Alchemilla Velebitica, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 31 (2015) 274-278. 

6. I. Juranović Cindrić, I. Krizman, M. Zeiner, Š. Kampić, G. Medunić, M. Krpetić i G. Stingeder, „ICP-AES determination of minor- and major elements in apples after microwave assisted digestion”, Food Chemistry 135 (2012) 2675-2680 

Izabrani projekti

Glavni istraživač: Voditeljica bilateralnog hrvatsko- austrijskog znanstveno-istraživačkog projekta „Određivanje organskih i anorganskih sastojaka u ljekovitim biljkama i uzorcima tla” u 2012. i 2013., (voditelj sa austrijske strane prof.dr.sc. Gerhard Stingeder, Laboratorij za analitičku kemiju, Zavod za kemiju, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Beč, Austrija),

 

Suradnik na projektu:

2007.-2012. „Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula“, (glavni istraživač: prof. dr. sc. P. Novak)

2005.-2007. „Razvoj novih analitičkih metoda s naglaskom na primjenu u važnim tehnološkim bio- i ekosustavima“, (glavni istraživač: prof. dr. Zlatko Meić).

2002.-2005. „Analitički sustavi – razvoj pristupa i metoda“, projekt MZT, (glavni istraživač: prof. dr. sc. Z. Meić)

2000.-2002. „Razvoj novih analitičkih metoda“, projekt MZT, (glavni istraživač: prof. dr. sc. Z. Meić)

Do 2000. projekti MZT, (glavni istraživač: prof. dr. sc. B. Tamhina)