Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka

Šifra: 152866
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upravljanje kakvoćom temeljni je dio osiguranja pouzdanosti analitičkih postupaka. Postupci upravljanja kakvoćom imaju svrhu smanjiti pogreške i osigurati analitičke rezultate prihvatljive točnosti i preciznosti s obzirom na namjenu ispitivanja. Sastavnice upravljanja kakvoćom su sljedeće: opremljenost laboratorija u skladu sa svrhom i opsegom rada, stručna osposobljenost suradnika, dobra laboratorijska praksa, dobra mjeriteljska praksa, standardni radni postupci koji uključuju validirane analitičke metode, protokoli posebne namjene, unutrašnja neovisna ocjena rada laboratorija, primjena referentnih materijala i uzoraka, pohranjivanje i dostupnost podataka, bilješki i izvješća, školovanje i usavršavanje laboratorijskog osoblja te vanjska ocjena osposobljenosti laboratorija postupkom akreditacije.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o postupcima upravljanja kakvoćom analitičkih postupaka. Razvijanje kompetencija u odabiru analitičkih metoda, validaciji metoda i određivanju mjerne nesigurnosti, postupcima pripreme laboratorija za provjeru osposobljenosti i akreditaciju
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja i izrada seminarske radnje.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  J HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006), Hrvatski Zavod za Norme, Zagreb, 2007.
  B.W. Wenclawiak, M. Koch, E. Hadjicostas (urednici), Quality Assurance in Analytical Chemistry: Training and Teaching, drugo izdanje, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2010.
  B. Magnusson, U. Örnemark (urednici), Eurachem Guide: The fitness for purpose of analytical methods - A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, second edition, EURACHEM, 2014.
  S.L.R. Ellison, A. Williams (urednici), Eurachem/Citac Guide CG4: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements, third edition, EURACHEM/CITAC, 2012.
  Statistika - Rječnik i znakovi, 2. dio. Statističko upravljanje kakvoćom, Hrvatska norma HRN ISO 3534-2, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb, 1997.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti