O djelatniku

prof. dr. sc. Ines Primožič

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 316
Telefon:+385 1 4606 408
Telefon kućni:6408
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirala (1994.), magistrirala (1998.) i doktorirala (2002.) prirodne znanosti, polje kemija, grana organska kemija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. radi kao mlađi asistent, od 1999. kao asistent, od 2003. kao viši asistent, od 2006. kao docent, od 2012. kao izvanredni profesor, te od 2019. kao redoviti profesor na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 1995. je sudjelovala u radu 7 znanstvenih projekata. Dobila je jednogodišnju stipendiju Lise Meitner, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austria (2004.). Bila je voditeljica znanstvenog projekta na Institut für Organische Chemie, Leopold-Franzens Universität Innsbruck 2004. godine. U svom se znanstvenom radu bavi sintezama heterocikličkih spojeva, biokatalizom te molekulskim modeliranjem. Urednica je u znanstvenom časopisu Croatica Chemica Acta (http://hrcak.srce.hr/cca) od 2010. godine. Objavila je 47znanstvena rada i koautorica je više od 100 priopćenja na znanstvenim skupovima. Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

 

                 Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI - Ines Primožič

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Crnčević, Doris; Krce, Lucija; Mastelić, Linda; Maravić, Ana; Soldo, Barbara; Aviani, Ivica; Primožič, Ines; Odžak, Renata; Šprung, Matilda, The mode of antibacterial action of quaternary N-benzylimidazole salts against emerging opportunistic pathogens, Bioorganic chemistry 112 (2021) 104938

Matošević, Ana; Radman Kastelic, Andreja; Mikelić, Ana; Zandona, Antonio; Katalinić, Maja; Primožič, Ines; Bosak, Anita; Hrenar, Tomica, Quinuclidine-Based Carbamates as Potential CNS Active Compounds, Pharmaceutics 13 (2021) 420

Ramić, Alma; Skočibušić, Mirjana; Odžak, Renata; Čipak Gašparović, Ana; Milković, Lidija; Mikelić, Ana; Sović, Karlo; Primožič, Ines; Hrenar, Tomica, Antimicrobial Activity of Quasi-Enantiomeric Cinchona Alkaloid Derivatives and Prediction Model Developed by Machine Learning, Antibiotics 10 (2021) 659

Zandona, Antonio; Katalinić, Maja; Šinko, Goran; Radman Kastelic, Andreja; Primožič, Ines; Kovarik, Zrinka, Targeting Organophosphorus Compounds Poisoning by Novel quinuclidine-3 Oximes: Development of Butyrylcholinesterase-Based Bioscavengers, Archives of toxicology 94 (2020) 3157-3171.

Radman Kastelic, Andreja; Odžak, Renata; Pezdirc, Iskra; Sović, Karlo; Hrenar, Tomica; Čipak Gašparović, Ana; Skočibušić, Mirjana; Primožič, Ines, New and potent quinuclidine based antimicrobial agents Molecules 24 (2019) 14; 2675-2692.

Bazina, Linda; Maravić, Ana; Krce, Lucija; Soldo, Barbara; Odžak, Renata; Bučević Popović, Viljemka; Aviani, Ivica; Primožič, Ines; Šprung, Matilda, Discovery of novel quaternary ammonium compounds based on quinuclidine-3-ol as new potential antimicrobial candidates European journal of medicinal chemistry 163 (2019) 626-635.

Izabrani projekti

 

Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula (HrZZ projekt, voditelj T. Hrenar, 2017.-2021.)

Metalosupramolekulske strukture i anorganosko-organski polioksometalni hibridi (HrZZ projekt, voditeljica V. Vrdoljak, 2017.-2021)

Challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery, COST akcija CM1407: kao jedna od predstavnica iz Hrvatske od 2015. godine.

Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process, COST akcija CA15135: kao jedna od predstavnica iz Hrvatske od 2017. godine.

Suradnica na projektu prof. dr. S. Tomić-Pisarović: Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva  (119-1191344-3121)

Suradnica na projektu Fonda “Jedinstvo uz pomoć znanja„: Biocatalytic application of halohydrin dehalogenases for production of chiral building blocks (Maja Majerić Elenkov, 2009.-2011.).

Voditeljica projekta Breakdown of Chlorophyll: Biochemicial Properties of Red Chlorophyll Catabolite Reductase, Institut für Organische Chemie, Leopold-Franzens Universität Innsbruck, Austrija (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austrija, Lise Meitner scholarship, M805-B11 2004.).