O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
210
Telefon:
+385 1 4606 132
Telefon kućni:
6132

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Branimir Bertoša diplomirao je 2001. godine na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Simeona. Doktorirao je 2007. godine na Kemijskom odsjeku PMF-a. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Modeliranje auksinskih molekula i njihove interakcije s veznim proteinom - ABP 1" izradio je pod mentorstvom dr. sc. Sanje Tomić. Tijekom izrade doktorske disertacije u nekoliko navrata boravio je u inozemstvu, od čega je potrebno izdvojiti jednomjesečni boravak na "Eurpean Media Laboratory (EML)", Heidelberg, Njemačka, u grupi dr. sc. Rebecce Wade. U razdoblju od lipnja 2008. do lipnja 2009. godine bio je na jednogodišnjem poslijedoktorskom usavršavanju na "International School for Advanced Studies (SISSA)", Trst, Italija.

U razdoblju od 2001. godine do 2012. godine bio je zaposlen na Institutu "Ruđer Bošković" kao znanstveni novak (2001.), viši asistent (2007.) i znanstveni suradnik (2009.) u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju Zavoda za fizičku kemiju. Od  2012. godine zaposlen je kao docent, a od 2015. godine kao izvanredni profesor na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

B. Bertoša je nositelj sedam kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju te jednog poslijediplomskog kolegija. Bio je mentor pri izradi četiri diplomska rada te pet završnih radova.

Područje znanstvenog djelovanja uključuje istraživanje strukture i interakcija biološki značajnih molekula (sustava) korištenjem računalnih metoda molekularnog modeliranja u svrhu razumijevanja bioloških procesa na molekularnoj razini. Pri tome se najčešće služi računalnim metodama temeljenim na polju sila, poput molekularne mehanike, molekularne dinamike, konformacijske pretrage korištenjem Monte Carlo algoritma, te izgradnje 3D-QSAR modela za povezivanje strukture i aktivnosti molekula. Sustavi koji su trenutno u središtu znanstvenog interesa su: bakterijske hidrolaze s izraženim supstratnim promiskuitetom, purinska nukleozidna fosforilaza iz bakterija E. coli i H. pylori te heterociklički spojevi s antitumorskom aktivnošću.

Svoj dosadašnji znanstveni rad prezentirao je kroz 19 znanstvenih članaka od čega je njih 18 objavljeno u međunarodnim znanstvenim časopisima koje citira Current Contents baza, te kroz usmena priopćenja ili priopćenja u obliku postera na brojnim međunarodnim skupovima. Održao je i tri pozvana predavanja, dva na međunarodnim znanstvenim skupovima "Math/Chem/Comp 2008" i "Math/Chem/Comp 2010" te jedno u Matici hrvatskoj. Dobitnik je Godišnje nagrade "Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu" za mlade znanstvenike i umjetnike za 2008. godinu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. B. Bertoša, G. Mikleušević, B. Wielgus-Kutrowska, M. Narczyk, M. Hajnić, I. Leščić Ašler, S. Tomić, M. Luić, A. Bzowska, Homooligomerization is needed for stability: a molecular modelling and solution study of Escherichia coli purine nucleoside phosphorylase, FEBS J, 281 (2014) 1860-187.
  2. B. Bertoša, B. Kojić-Prodić, R.C. Wade, S. Tomić, Mechanism of Auxin Interaction with Auxin Binding Protein (ABP1): A Molecular Dynamics Simulation Study, Biophysi J,  94 (1) (2008) 27-37.
  3. I. Vujasinović, A. Paravić-Radičević, K. Mlinarić-Majerski, K. Brajša, B. Bertoša, Synthesis and biological validation of novel pyrazole derivatives with anticancer activity guided by 3D-QSAR analysis, Bioorgan Med Chem, 20 (2012) 2101–2110.
  4. B. Bertoša, M. Aleksić, G. Karminiski-Zamola, S. Tomić, QSAR analysis of antitumor active amides and quinolones from thiophene series, Int J Pharmaceut, 394 (2010) 106-114.
  5. M. Aleksić, B. Bertoša, R. Nhili, L. Uzelac, I. Jarak, S. Depauw, M.-H. David-Cordonnier, M. Kralj, S. Tomić, G. Karminski-Zamola, Novel Substituted Benzothiophene and Thienothiophene Carboxanilides and Quinolones: Synthesis, Photochemical Synthesis, DNA-Binding Properties, Antitumor Evaluation and 3D-Derived QSAR Analysis, J Med Chem, 55 (2012) 1744-1756.

Izabrani projekti

Voditelj bilateralnog projekta između Republike Hrvatske i Republike Njemačke "Biocatalysis of bacterial hydrolases of the GDSL–superfamily studied by a multidisciplinary approach" (voditelj s njemačke strane Filip Kovačić) 2011-2013.

Voditelj projekta "Supstratni promiskuitet bakterijskih SGNH hidrolaza" financiranog od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2012-2013.           

Suradnik na projektima:

FP6 projekt: "Reinforcement of the Centre for Computational Solutions in the Life Sciences"  (voditelj projekta: dr. sc. David Smith) 2007-2010.      

Projekt MZOŠ: "Proučavanje biomakromolekula računalnim metodama i razvoj novih algoritama" (voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tomić) 2007-2011.    

Znastveno-istraživački project "Shedding Light on the Mechanism of Metal Anticancer Drugs via Molecular Simulations" (voditeljica projekta: dr. sc. Alessadra Magistrato) 2008-2009.

Bilateralni projekt s Austrijom: "Theoretical study of reactivity of metal centres in proteins" (voditelji projekta: dr. sc. Sanja Tomić i dr. sc. Grit Daniele Stragaz) 2008-2010.

Bilateralni projekt sa Slovenijom: "Study of protein structure and function by computational methods" (voditeljice projekta: dr. sc. D. Janežič i dr.sc. S. Tomić) 2007–2008.

Bilateralni projekt s Austrijom:  "Combined QM and empirical approach to molecules of biological and biotechnological importance" (voditelji projekta: dr. sc. M. Ramek i dr. sc. Sanja Tomić) 2004–2005.

Bilateralni projekt s Njemačkom: "Vorhersagen zur Selectivität, Regulierung und Inhibition von Enzymen durch COMBINE Analyse" (voditeljice projekta: dr. sc. R.C. Wade i dr. sc. S. Tomić) 2002–2004.

Projekt MZOŠ: "Struktura i svojstva (bio)molekula" (voditeljica projekta: dr. sc. B. Kojić- Prodić) 2001-2005.