O djelatniku

doc. dr. sc. Morana Dulić

Zvanje: docent

Lokacija:
313/ZBK
Telefon:
+385 1 4606 235
Telefon kućni:
6235

Nastava

Životopis

Rođena 5.listopada 1982. godine u Zagrebu. Studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematički fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer dipl. ing. molekulatne biologije završila je 2006. godine s diplomskim radom "Stanična lokalizacija organelne seril-tRNA-sintetaze iz kukuruza" izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc.Ivane Weygand-Đurašević i neposrednim voditeljstvom doc. dr. sc. Jasmine Rokov Plavec. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2012. godine obranivši disertaciju naslova " Oprečne katalitičke aktivnosti unutar sintetskoga mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze iz bakterije Escherichia coli " izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Ite Gruić Sovulj. Od 2006. zaposlena je kao znanstveni novak na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zavodu za biokemiju.           

Sudjelovala je  u izvođenju seminarske i praktikumske  nastave iz kolegija Osnove biokemije (prediplomski studij biologije), Biokemija (integrirani studij biologije i kemije), Biokemija 1i Biokemija 2 (prediplomski studij molekularne biologije), Opća biokemija (preddiplomski studij kemije), te Višeg praktikuma iz biokemije (diplomski studij kemije). Neposredni je voditelj tri diplomska rada, te jednog rada nagrađenog Rektorovom nagradom. Mentor je jednog rada nagra]enog Rektorovom nagradom.

U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjem aminoacil-tRNA sintetaza, s naglaskom na mehanizme popravka pogreške kod enzima razreda I, koristeći se standardnim biokemijskim, kinetičkim i termodinamskim metodama. U sklopu tog istraživanja boravila je 2014. i 2015. tri puta po mjesec dana na European Molecular Biology Laboratory u Grenobleu u grupi Prof. Cusacka, te mjesec dana u laboratoriju prof. Mačeka na Sveučilištu u Tuebingenu.

Autor je 11 znanstvenih radova koje indeksira baza Current Contents i sudjelovala je na 12 znanstvenih skupova.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju. Bila je član organizacijskog odbora tri Otvorena dana Kemijskog odsjeka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

Dulic M, Perona JJ, Gruic-Sovulj I, Determinants for tRNA-dependent pre-transfer editing in the synthetic site of isoleucyl-tRNA synthetase, Biochemistry 53 (2014), 6189-6198.

Dulic M, Pozar J, Bilokapic S, Weygand-Durasevic I, Gruic-Sovulj I, An idiosyncratic serine ordering loop in methanogen seryl-tRNA synthetases guides substrates through seryl-tRNASer formation, Biochimie, 93 (2011), 1761-1769.

Dulic M, Cvetesic N, Perona JJ, Gruic-Sovulj I, Partitioning of tRNA-dependent Editing between Pre- and Post-transfer Pathways in Class I Aminoacyl-tRNA Synthetases, J Biol Chem, 285 (2010), 23799-23809. 

Izabrani projekti

Sudjelovanja na projektima:

Structural diversity of seryl-tRNA synthetases and the accuracy of protein synthesis, funded by the Croatian Ministry of Science, Education and Sports (PI: Ivana Weygand- Đurašević, 2007-2011)

Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases, funded by NIH/FIRCA (PI: Ita Gruić-Sovulj and John J. Perona, 2008-2011)

Mapping of the isoleucyl-tRNA synthetase active site aimed to develop new inhibitors, funded by the Adris Foundation (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2011-2013)

The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading, funded by the Unity through Knowledge Fund (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2013-2015)

Macromolecular interactions in protein biosynthesis, INTEGRA-LIFE, funded by the European Union’s Seventh Framework Programme for research (PI: Ita Gruić-Sovulj, 2013-2016)

Role of translational quality control mechanisms in maintaining the functional Escherichia coli proteome, funded by MZOŠ and DAAD (PI: Ita Gruić Sovulj and Boris Maček, 2014- 2015).