O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 032
Telefon:+385 1 4606 370
Telefon kućni:6370
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Diplomirala nastavnički smjer fizika-kemija (1985.), magistrirala (1987.) i obranila doktorsku disertaciju  pod naslovom  Kristalna i molekulska struktura makrolidnih antibiotika i njihovih kompleksa s  metalima (mentor  prof. dr. sc. B. Kamenar i prof. dr. sc. A. Nagl) 1994. godine, sve na Kemijskom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 1985. do 2001. radila je kao asistent i viši asistent, 2001. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2006. u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, a 2012. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Glavna područja rada i interesa  su rendgenska strukturna analiza organometalnih  spojeva i organskih  molekula od biološkog i farmakološkog značaja, edukacijska istraživanja i nastavna praksa te popularizacija kemije. Objavila je ukupno 35 znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima s međunarodnom recenzijom koje citira Current Contents te jedan rad u ostalim časopisima. Sudjelovala je s 23 priopćenja na domaćim te s 20 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Bila je voditelj jednog znanstvanog projekata iz edukacije kemije i suradnik više znanstvenih projekata iz gore navedenog područja znanstvenog rada.

Nastavno djelovanje očituje se kroz nositeljstvo (sunositeljstvo) osam kolegija  diplomskog studija kemije (smjer nastavnički), integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologija-kemija i fizika-kemija (smjer nastavnički). Predložila je izborni kolegij u okviru Stručnog studijskog programa (u postupku akreditacije) za Metodičko obrazovanje u području prirodnih znanosti (PMF, Zagreb). Nositelj je izbornog kolegija (kod UIK602) pri Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Sveučilišta u Splitu na poslijediplomskom studiju  Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti. Bila je voditelj ili neposredni voditelj pri izradi 22 stručna i 2 metodička diplomska rada te 30 metodičkih dijelova diplomskih radova, komentor magistarskog rada iz područja edukacija i voditelj jedne doktorske disertacije u tijeku iz područja edukacije pri PMF-u Split. Održala je i dijelom organizirala oko dvjesto stručnih predavanja i radionica za nastavnike kemije osnovnih i srednjih škola Hrvatske. Autor je (ili koautor) 21 udžbeničkog naslova iz kemije za osnovnu i srednju školu (udžbenici, radne bilježnice i priručnici za nastavnike). Bila je recenzent studijskog programa za stjecanje psihološko-dikaktičko-metodičkih kompentencija nastavnika iz prirodoslovnih područja, recenzent udžbenika iz kemije za srednje škole,  recenzent nastavnog programa predmeta kemija za osnovne škole. Dobitnica je Rektorove nagrade 1985. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Djokić, S., Kobrehel, G., Lopotar, N., Kamenar, B., Nagl, A., Mrvoš, D.: Erythromycin Series. Part 13. Synthesis and structure elucidation of 10-dihydro-10- deoxo-11-methyl-11-azaerythromycin A,  J. Chem. Research (S) (1988) 152-153, (M) (1988) 1239-1261.

2. Djokić, S., Vajtner, Z., Lopotar, N., Mrvoš-Sermek, D., Kamenar, B., Nagl, A.: Complexes of azithromycin with some divalent metal ions, Croat. Chem. Acta 68 (1995) 375-381.          

3. Gazivoda, T., Wittine, K., Lovrić, I., Makuc, D., Plavec, J., Cetina, M., Mrvoš-Sermek, D., Šuman, L., Kralj, M., Pavelić, K., Mintas, M., Raić-Malić, S.: Synthesis, structural studies, and cytostatic evaluation of 5,6-di-Omodified L-ascorbic acid derivatives, Carbohydrate Research 341 (2006) 433-442

4. M. Tašner, B. Prugovečki, D. Mrvoš-Sermek, B. Korpar-Čolig, G. Giester, D. Matković Čačogović: Synthesis and Crystal Structures of Two Novel Molybdenum(V) Complexes with Glycine and D, L-ValineActa Chim.  Slov. 55 (2008) , 4; 928-934

5. D. Mrvoš-Sermek, A. Kuštelega, I. Vicković: How Students in Croatian Secondary Schools Understand Chemical Equilibrium, Research in Didactics of the Science monograph; Nodzyńska, M., Paśko, J. R., Eds.; Pedagogical University of Kraków, Poland, (2010) 258-263. 

Profesionalni interesi i članstva

Član i voditelj Povjerenstva za metodiku nastave PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2004. – )

Član Stručne radne skupine za provedbu državne mature iz kemije (MZOS-NCVVO, 2005.-2015., voditelj SRS od 2013.-2015)

Član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja učenika OŠ i SŠ iz kemije (AZZO 2004.-2012., predsjednica Povjerenstva od 2012.-)

Član Vijeća koordinacije Primateh-a pri PMF-u Zagreb

Član državnih ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita iz kemije za učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola (AZOO RH, podružnice Zagreb, Rijeka, Osijek; 2004.­-)

Član Hrvatskog kemijskog društva

Član Hrvatske udruge kristalografa

Izabrani projekti

Voditelj projekta:

2007.-2010. Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja kemije u Hrvatskoj; (MZOS 119-0091361-1081)

Istraživač na projektima:

2007. –  2014. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije; 119- 1193079-1084 (MZOS, voditeljica prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović).

2002. -2007.   Razvoj novih terapijskih i dijagnostičkih supstancija za gensku terapiju raka (MZOS, 0125003, voditelj prof. dr. sc. M. Mintas)  

1985.-2002.     Spojevi posebnih svojstava – sinteza i struktura; (MZOŠ, voditelj prof. dr. sc. B. Kamenar).