Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Osnovni praktikum analitičke kemije
 
Šifra: 40756
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s temeljima kvalitativne i kvantitativne analize i stjecanje eksperimentalne vještine.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. koristiti laboratorijsku opremu i instrumente za određivanje sastava i količine tvari
2. primijeniti titrimetrijske, gravimetrijske i instrumentne metode za određivanje sastava i količine tvari
3. prikupiti i obraditi dobivene rezultate izvedenih pokusa

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Kvalitativna analiza kationa pojedinačno i u smjesi
2. Kvalitativna analiza aniona i čvrstih anorganskih i organskih uzoraka
3. Priprema standardne otopine HCl i titrimetrijsko određivanje NaOH
4. Određivanje smjese kalcija i magnezija kompleksometrijskom titracijom s EDTA
5. Gravimetrijsko određivanje aluminija
6. Spektrofotometrijsko određivanje koncentracije KMnO4
7. Snimanje i interpretacija IR spektra
8. Određivanje natrija plamenom fotometrijom

OBVEZE STUDENATA:

Kvalitetna priprema za svaku planiranu vježbu, polaganje ulaznog kolokvija prije izvođenja svake vježbe, uspješno izvođenje svih zadanih vježbi, pisanje izvještaja o svakoj izvedenoj vježbi

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Konačnu ocjenu iz praktikuma student dobije nakon izvedenih svih propisanih vježbi na osnovi ocjena dobivenih iz pojedinih vježbi.
Literatura:
  1. V. Vojković, K. Krpan, Osnovni praktiukum analitičke kemije: Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza, skripta, Kemijski odsjek, PMF, 2010. (skripta za internu uporabu)
  2. D.A. Skoog, D. M. West i F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga 1998.
  3. G. D. Christian, Analytical Chemistry, 5. izdanje, John Viley & Sons, Inc., New York, 1994.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Praktikum opće kemije 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu