Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 2

Šifra: 41010
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Predrag Novak - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar

doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Analitika; analitički proces; analitički signal; klasične i instrumentne analitičke metode; spektar elektromagnetnog zračenja; interakcija elektromagnetnog zračenja i kemijskih tvari; Apsorpcija, emisija i raspršenje; Atomski spektri, elektronski prijelazi u atomima i ionima; Emisijska, apsorpcijska, fluorescencijska spektroskopija; Molekulski spektri; Intenzitet spektralne linije; Ovisnost intenziteta o koncentraciji; Apsorpcija ultraljubičastog i vidljivog zračenja kao analitička informacija; Lambert-Beerov zakon; Funkcijske skupine kao kromofori i auksokromi; Luminescencijska analiza; Fluorescencija, fosforescencija; kemiluminescencija; Infracrveni spektri (IR); Izborna pravila; Skupinske vibracije; Sprega vibracija; Infracrveni spektar kao otisak prstiju molekule; Ramanovi spektri (Ra); izborna pravila; komplementarnost s infracrvenom spektroskopijom; Spektroskopija nuklearne magnetne rezonancije (NMR); spin i rezonancija, vektorski model; radiofrekvencijski puls, parametri NMR - relaksacija, kemijski pomak (zasjenjenje), sprega; spinski sustavi; jedno- i dvodimenzjske tehnike NMR, intertpretacija spektara, NMR spektroskopija u čvrstom stanju, Osnove spektrometrije masa - ionizacija i molekulski ion; analizatori mase, fragmentacija i spektar mase; osnove određivanja strukture molekula spektroskopskim metodama, kromatografija, vrste kromatografskih metoda; spregnute tehnike - LC-MS, GC-MS, LC-NMR, LC-IR;

ISHODI:
- poznavati i razumijeti temelje instrumentne analize i karakterizacije kemijskih spojeva
- poznavati osnovnu građu analitičkih instrumenata (UV, IR, Raman, MS, NMR..) i spregnutih sustava (LC-NMR, LC-MS, GC-MS i sl.)
- razumijeti i objasniti spektar elektromagnetskog zračenja i spektroskopske metode
- razviti temeljne sposobnosti i vještine vezane uz primjenu spektroskopskih metoda za analizu spojeva
- poznavati i objasniti osnovne metode za odjeljivanje i elektrokemijsku analizu
- prezentirati znanstvene sadržaje vezane uz primjenu instrumentne analize pismeno i usmeno
- primijeniti stečena znanja i vještine u svom daljnjem stručnom i znanstvenom radu
Literatura:
  1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, prijevod: N. Kujundžić, V. Allegretti Živčić, A. Živković, Školska knjiga, Zagreb 1999
  2. D. A. Skoog, J. F. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6. izd., Thomson, Belmont, 2007.
  3. H. Naumer i W. Heller (ur.): Untersuchungsmethoden in der Chemie, Georg Thieme, Stuttgart 3. izd., Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
  4. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch : Fundamentals of Analytical Chemistry, 8. izd., Thomson, 2004.
  5. P. Novak. T. Jednačak, Strukturna analiza spojeva spektroskopskim metodama, TIVA Tiskara, Varaždin, 2013.
  6. H. Günzler, I. H.-U. Gremlich: Uvod u infracrvenu spektroskopiju, prijevod: Z. Meić, G. Baranović, Školska knjiga, Zagreb 2006.
  7. H. Fribolin: Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy, 4. izd., VCH, Weinheim 2005.
  8. E. de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry, 2. izd., Wiley, Chichester 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Analitička kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 22 od 22
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Prijava u sustav Merlin Objavljeno 1. 4. 2020. u 20:02  ( Tomislav Jednačak )
[^] Stranica e-kolegija Analitička kemija 2 Objavljeno 26. 3. 2020. u 08:41  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 26. 3. 2020. u 08:42  (Tomislav Jednačak)
[^] On-line nastava iz kolegija Analitička kemija 2 Objavljeno 25. 3. 2020. u 16:18  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 25. 3. 2020. u 16:19  (Tomislav Jednačak)
[^] Prekid nastave na PMF-u Objavljeno 16. 3. 2020. u 12:40  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit 2. jesenski rok Objavljeno 16. 9. 2019. u 14:26  ( Tomislav Jednačak )
[^] Uvid u rezultate pismenog ispita iz Analitičke kemije 2 Objavljeno 13. 9. 2019. u 13:15  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit 1. jesenski rok 2019. Objavljeno 2. 9. 2019. u 10:35  ( Tomislav Jednačak )
[^] Uvid u rezultate pismenog ispita iz Analitičke kemije 2 Objavljeno 30. 8. 2019. u 14:41  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit 2. ljetni rok 2019. Objavljeno 9. 7. 2019. u 12:37  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit 1. ljetni rok 2019. Objavljeno 26. 6. 2019. u 11:07  ( Tomislav Jednačak )
[^] Uvid u rezultate kolokvija iz Analitičke kemije 2 Objavljeno 31. 5. 2019. u 20:28  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit - 2. zimski rok Objavljeno 16. 2. 2019. u 10:23  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 26. 11. 2018. u 13:42  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 27. 11. 2018. u 12:55  (Tomislav Jednačak)
[^] Usmeni ispit Objavljeno 17. 9. 2018. u 10:28  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 3. 9. 2018. u 10:09  ( Tomislav Jednačak ) Uređeno: 3. 9. 2018. u 10:09  (Tomislav Jednačak)
[^] Usmeni ispit Objavljeno 4. 7. 2018. u 14:25  ( Tomislav Jednačak )
[^] Ispit AK2 Objavljeno 19. 6. 2018. u 10:10  ( Tomislav Jednačak )
[^] Predavanja iz kolegija Analitička kemija 2 Objavljeno 28. 2. 2017. u 10:21  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 14. 6. 2016. u 13:13  ( Tomislav Jednačak )
[^] STUDENTSKI SEMINARI Objavljeno 6. 5. 2016. u 16:26  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 14. 9. 2015. u 11:24  ( Tomislav Jednačak )
[^] Usmeni ispit Objavljeno 30. 6. 2015. u 12:53  ( Tomislav Jednačak )