Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Biotransformacija lijekova i ksenobiotika

Šifra: 152835
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Ruža Frkanec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Transformacije lijekova i organizmu stranih tvari (ksenobiotika) u ljudskom organizmu. Usporedbe s biotransformacijom (metabolizmom) endogenih supstancija. Upoznavanje s reakcijama prve faze biotransformacija (oksidacija, redukcija i hidroliza) i enzimskim sustavima koji u njima sudjeluju (dehidrogenaze, monoaminooksidaze, ksantin-oksidaze, citokrom P-450, esteraze i amidaze). Reakcije druge faze biotransformacija:acetilacija (N-acetiltransferaze), metilacija (metiltransferaze), konjugacija s glukuronskom kiselinom (UDP-glukuroniltransferaze), sulfokonjugacija (sulfotransferaze), konjugacija s glutationom (glutation-transferaze). Primjeri biotransformacije lijekova, ksenobiotika i endogenih supstancija za svaku skupinu reakcija. Odnos kemijske strukture, biološke aktivnosti i puta biotransformacije. Genetički polimorfizam u pojedinim skupinama enzima. Urođene bolesti zbog nedostatka specifičnog enzima. Mehanizam stvaranja toksičnih metabolita. Višestruka otpornost na lijekove (multiple drug resistance). Metabolomika, moderne analitičke metode za identifikaciju metabolite u organizmu (LC/MS).
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: specifična znanja o biotransformaciji lijekova i ksenobiotika
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije, seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  Goodman & Gilmans the pharmacological basis of therapeutics / editor-in-chief, Laurence L. Brunton; editors, Randa Hilal-Dandan, Bjoern C. Knollmann. 13th Edition, McGraw-Hill Medical, New York 2018.
  M. D. Coleman: Human Drug Metabolism An Introduction. Second Edition, Wiley and Blackwell,UK, 2010.
  D. Maysinger, T. Žanić-Grubišić: Kemijske osnove biotransformacije lijekova, Školska knjiga, Zagreb 1989.
  Slobodan Rendić, Marica Medić-Šarić, Metabolizam lijekova i odabranih ksenobitika, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.
  A.Y.H. Lu: Individual Variability in Drug Therapy and Drug Safety, .Drug Metab. Dispos. 1998; 26: 1217-1222.
  M. Ingelman-Sundberg: Pharmacogenetics of cytochrome P450 and its applications in drug therapy: The past, present and future. Trends Pharmacol. Sci. 2004; 25 (4): 193-200.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti