Biotransformacije...
 
Kemijski odsjek...
 
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Biotransformacije u organskoj kemiji
 
Šifra: 152818
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Enzimi kao biokatalizatori u organskoj sintezi: dobivanje i čišćenje enzima, dizajniranje funkcionalnih enzima, imobiliziranje enzima, enzimska bioinformatika,uporaba enzima u organskim otapalima, enzimska kinetička resolucija. Uporaba enzima kao katalizatora u sintezi i hidrolizi C-O veza, C-N veza, nastajanju i cijepanju P-O veza, nastajanju C-C veza. Enzimi u reakcijama oksidacije i redukcije, izomerizacijama, uvođenju i uklanjanju zaštitnih skupina. Primjena biokatalize u industrijskim procesima. Uporaba modificiranih enzima, polusintetičnih enzima i katalitičkih protutijela u organskoj sintezi.
Literatura:
  1. OBVEZNA LITERATURA:
    K. Faber: Biotransformations in Organic Chemistry, 6th Ed., Springer, Berlin 2011.
    K. Drauz, H. Waldmann (ur.): Enzyme Catalysis in Organic Syntheisis, 2nd Ed., Wiley-VCH, Weinheim 2002.
  2. DOPUNSKA LITERATURA:
    revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu