Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Imunokemija i imunokemijske metode

Šifra: 152837
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Ruža Frkanec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovne definicije pojmova i interakcije antigen-antitijelo (struktura, vezna mjesta, afinitet, avidnost). Imunizacija (imunogeni, hapteni, vezanje haptena na nosače, primarni i sekundarni odziv). Imunoanalitičke tehnike: reakcije precipitacije u tankom sloju (jednosmjerna i dvosmjerna imunodifuzija, imunoelektroforeza) i u otopini (nefelometrija, turbidimetrija). Reakcije aglutinacije. Reakcije imunoprecipitacije. Imunoblotting. Imunotestovi - kompetitivni i nekompetitivni (radioimunotest, enzimimunotest, testovi bazirani na kemiluminescenciji i fluorescenciji). Standardizacija imunotestova - standardi za imunobiološke preparate, određivanje preciznosti, osjetljivosti, reproducibilnosti. Pokazne i individualne laboratorijske vježbe.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje specifičnih znanja o imunokemijskim metodama neophodnim za istraživački rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije, seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  Richard Coico, Geoffrey Sunshine: Immunology - a Short Course, 7th Edition., Wiley&Blackwell, New York 2015.
  Immunology, 8th Edition, Editors: David Male, Jonathan Brostoff, David Roth, Ivan Roitt, Saunders, 2013.
  T. Chard: An Introduction to Radioimmunoassay and Related Techniques, Volume 6, 5th Edition, Elsevier, Amsterdam 1990.
  Tijssen P. Practice and Theory of Immunoassays, 8th edition, R.H. Burdon, P.H. van Knippenberg Editors, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1993.
  E. Harlow, D. Lane: Antibodies. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, 1988.
  E. D. Day: Advance Immunochemistry, 2nd Edition, Wiley-Liss, New York 1990.
  N.C. Price (ur.): Proteins, The Labfax series, BIOS Scientific Publishers, Academic Press, New York 1996.
  R. Edwards (Ed.): Immunoassays, Essential Data, Wiley, New York 1996.
  E. P. Diamondis, T. K. Christopoulos (Eds.): Immunoassay, Academic Press, San Diego 1996.
  J.P. Gosling: Immunoassays: A Practical Approach (The Practical Approach Series), Oxford University Press, USA, 2000.
  R.A. Goldsby, T.J. Kindt, B.A. Osborne, J. Kuby: Kuby Immunology, 6th Edition, W.H. Freeman and Company, New York 2007.
  C.A. Janeway, P. Travers, M. Walport, M. Schlomchik: Immunobiology The Immune System in Health and Disease: 6th Edition, Garland Publishing, New York, 2004.
  Imunologija (I. Andreis, D. Batinić, F. Čulo, D. Grčević, M. Marušić, M. Taradi, D. Višnjić), 6. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  Abul K. Abbas Andrew H. Lichtman Shiv Pillai, Stanična i molekularna imunologija, 8. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2018.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti