Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Kemija okoliša
 
Šifra: 57343
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razvoj Zemlje kroz geološka doba: starost stijena, kretanje kontinenata, posljedice za život. Sastav zraka kroz prošlost i odgovarajući dokazi. Izotopni sastav i frakcionacija izotopa. Ustaljena stanja, vremena života i količine u spremnicima. Uvjeti koji utječu na ustaljeno stanje i usporedba s dinamičkom ravnotežom. Globalni utjecaji čovjeka na okoliš: staklenički plinovi i stratosferski ozon. Regionalni utjecaji: npr. kisele kiše, propadanje šuma, eutrofikacija voda. Lokalni utjecaji: gradovi, tuneli, garaže, odvodne vode, odlaganje otpada. Povratne sprege. Hipoteza Geje kao živog superorganizma. Posebni problemi i njihovo rješavanje: pročišćavanje voda, opasni otpad. Strategije održivog razvoja: industrijska ekologija i zelena kemija.

- navesti međusobno povezane čimbenike koji utječu na stanje planete Zemlje
- opisati tokove energije na Zemlji, te navesti izvore energije
- opisati evoluciju i kemijski sastav Zemljine atmosfere
- navesti izvore vode na Zemlji, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja vode
- navesti sastav tla, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja
- navesti zastupljenost, porijeklo, kemijsku reaktivnost i utjecaj na okoliš 30 odabranih tvari
Literatura:
  1. T, G. Spiro, W. M. Stigliani: Chemistry of the Environment, 2. izd., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 2003.
  2. J. Lovelock: Taj živi planet Geja, Izvori, Zagreb 1999.
  3. R. P. Wayne: The Chemistry of Atmospheres, OUP, Oxford 2000.
  4. S. E. Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, 2. izd., Lewis Publishers, New York 2001.
1. semestar
GEOGDI-ISVU 73 izborni predmeti 1. semestar - Redovni smjer - Fizička geografija s geoekologijom
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu