Kemija...
 
Kemijski odsjek...
 
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Kemija ugljikohidrata i glikoproteina
 
Šifra: 152809
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet uvodnih predavanja bit će osnovni pojmovi iz područja strukture, nomenklature i stereokemije monosaharida, potrebni za razumijevanje kompleksnih fenomena u ugljikohidratnoj kemiji, npr. procesa mutarotacije i anomernih efekata, koji će zatim biti razmatrani s različitih (energetskih, strukturnih, kinetičkih) aspekata. Nadalje, analizirat će se odnos strukture i biološke aktivnosti u prirodi rasprostranjenih oligosaharida i glikoproteina te značaj sintetskih ugljikohidrata u biologiji i medicini. Prezentirati će se najnoviji sintetski pristupi biološki aktivnim glikokonjugatima, oligosaharidima i glikopeptidima. Posebno će biti razmatrana sinteza glikozida enzimskom metodom te sinteza glikopeptida na krutom nosaču. Obradit će se i vrlo aktuelno područje ugljikohidratne kemije koje obuhvaća složene reakcije između reducirajućih šećera i aminokiselina ili peptida (Maillardova reakcija).
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Sticanje specifičnih znanja iz područja kemije spojeva koji sadrže ugljikohidrate te njihova primjena u biologiji i medicini.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, seminari i konsultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  R.W. Binkley: Modern Carbohydrate Chemistry, (Food Science and Technology, Vol. 27), Marcel Dekker, New York 1988.
  T. K. Lindhorst: Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 3 edition, Wiley-VCH Verla GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2006.
  B. Ernst, G. W. Hart, P. Sinay: Carbohydrates in Chemistry and Biology, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 2005.
  H. Driguez, J. Thiem: Glycoscience, Synthesis of Oligosaccharides and Glycoconjugates, Springer-Verlag, New York, 1999.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu