Molekulska...
 
Kemijski odsjek...
 
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Molekulska spektroskopija
 
Šifra: 152846
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 25
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Međudjelovanje zračenja i molekula, oblik linija u spektru. Eksperimentalne spektroskopske metode. Rotacijska spektroskopija: Model krutog rotora i odstupanja; Starkov efekt; Hiperfino cijepanje; Određivanje strukture molekula; Studij van der Waalsovih molekula. Vibracijska spektroskopija: Normalni načini vibriranja; Rotacijska struktura vrpci; Gibanja velikih amplituda. Elektronska spektroskopija: Sprezanja impulsnih momenata kod atoma i molekula; Stanja višeatomnih molekula; Vibracijska struktura; Renner-Tellerov efekt; Jahn-Tellerov efekt; Rotacijska struktura vrpci. Fotoelektronska spektroskopija. Laseri i laserska spektroskopija: Tipovi lasera i načela njihova rada. Rezonancijska Ramanova spektroskopija; Koherentna Ramanova raspršenja; Laserska magnetska rezonancija; Spektroskopija zasićenja; Laserski inducirana fluorescencija; Višefotonska apsorpcija.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  R. Kakkar: Atomic And Molecular Spectroscopy, Cambridge University Press, Delhi, 2017.
  J. M. Hollas: Modern Spectroscopy, 4th Ed, Wiley, New York 2005.
  G. Herzberg: Molecular Spectra and Molecular Structure, I. Spectra of Diatomic Molecules, Van Nostrand, New York 1950.
  G. Herzberg: Molecular Spectra and Molecular Structure, II. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules, Van Nostrand, New York 1950.
  G. Herzberg: Molecular Spectra and Molecular Structure, III. Electronic Spectra and Electronic Structure of Polyatomic Molecules, Van Nostrand, New York 1966.
  J. M. Hollas: High Resolution Spectroscopy, 2. izd., Wiley, New York 1998.
  E. Hirota, R. W. Field, J.P. Maier, S. Tsuchiya (ur.): Nonlinear spectroscopy for molecular structure determination, Blackwell Science, Oxford 1998.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni smjer - Biokemija
Temeljni kolegiji iz fizikalne kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu