Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 36170
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1.- 3. tjedan: Tvari, fizikalna i kemijska svojstva tvari; agregacijska stanja i fazni prijelazi, temeljni kemijski zakoni i pojmovi, atomska teorija i građa atoma, vrste kemijskih reakcija, jednadžba kemijske reakcije, stehiometrija - različiti pristupi
4.- 6. tjedan: Plinski zakoni, osnove termokemije, kvantna teorija i atomska struktura, elektronska konfiguracija, zakon periodičnosti i svojsta elementarnih tvari
7.- 10. tjedan: Kemijska veza (ionska, teorije kovalentne veze, metalna), građa molekula i njihova svojstva, međumolekularne interakcije - građa i svojstva tvari
11.- 15. tjedan: Otopine, koligativna svojstva otopina, osnove kemijske kinetike, kemijska ravnoteža, ravnoteža u otopinama kiselina i baza, elektrokemija, usustavljivanje gradiva

ISHODI UČENJA:
1._ Organizirati temeljne kemijske pojmove u konceptualne cjeline.
2._ Formulirati problem na temelju podataka i postavljenih uvjeta (stehiometrija).
3._ Objasniti fizikalnu i kemijsku promjenu u terminima znanstvenih koncepata i principa.
4._ Objasniti kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije.
5._ Razlikovati tri temeljne vrste kemijskih veza (ionsku, kovalentnu i metalnu).
6._ Predvidjeti i analizirati prostornu građu molekula i pripadna svojstva tvari.
7._ Objasniti na čestičnoj razini proces otapanja tvari i svojstva otopina.
8._ Objasniti utjecaj različitih čimbenika na ravnotežno stanje kemijskog sustava.
9._ Predvidjeti pH-vrijednost vodenih otopina pojedinih tvari.
10._ Objasniti i razlikovati galvanske i elektrolizne članke.
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  1. S. Silberberg, Chemistry, 6. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2006.
  2. R. Chang, Chemistry, 9. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2006.
  3. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, IX. izd. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  4. M. Sikirica, Stehiometrija, XX. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, II. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. D. Grdenić: Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  3. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, (interna skripta), Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2010.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti