Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Organska kemija 2
 
Šifra: 40858
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković - Predavanja
Izvođači: Alma Ramić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Eliminacijske reakcije
1.1. Mehanizmi i stereokemija eliminacijskih reakcija
1.2. Kompeticija eliminacije i supstitucije na istom supstratu
2. Elektrofilne adicije na nezasićenom ugljikovu atomu
2.1. Mehanizam i stereokemija adicijskih reakcija
2.2. Adicija na konjugirane diene i konjugirane karbonilne spojeve
2.3. Homogena i heterogena kataliza u adicijskim reakcijama
3. Pericikličke reakcije
3.1. (4 + 2)-cikloadicija i dipolarna cikloadicija
3.2. Metoda HOMO-LUMO i metoda korelacijskih dijagrama
3.3. Elektrocikličke reakcije i sigmatropna pregrađivanja
4. Elektrofilne supstitucijske reakcije na aromatičnim spojevima
4.1. Aromatičnost i antiaromatičnost
4.2. Mehanizam elektrofilne aromatske supstitucije
4.3. Utjecaj vezanih skupina na usmjerenje elektrofilne aromatske supstitucije
4.4. Reakcije heteroaromatičnih spojeva
5. Nukleofilna supstitucija na aromatičnim spojevima
6. Molekulska pregrađivanja
7. Reakcije slobodnih radikala
8. Sinteza organskih spojeva
8.1. Konstrukcijske reakcije i transformacije karakterističnih skupina
8.2. Retrosintetska analiza
9. Prirodni organski spojevi
9.1. Ugljikohidrati
9.2. Aminokiseline i proteini
9.3. Lipidi
9.4. Alkaloidi
9.5. Feromoni

ISHODI UČENJA:
Prikazati organske spojeve strukturnim formulama (prostorno) i dati im imena prema pravilima IUPAC nomenklature.
Napisati i objasniti mehanizme eliminacijskih reakcija, elektrofilnih adicija na nezasićene i konjugiranje supstrate, pericikličkih reakcija te elektrofilne i nukleofilne aromatske supstitucije.
Objasniti utjecaj strukture na reaktivnost organskih spojeva.
Definirati aromatičnost i antiaromatičnost i objasniti na primjerima.
Planirati višestupanjsku sintezu jednostavnih organskih spojeva na temelju stečenih znanja iz organske kemije.
Povezati građu biološki važnih molekula s njihovom biološkom ulogom.
Literatura:
  1. S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga 1994.
  2. J. Clayden, N. Greeves, S.Warren and P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.
  3. L. G. Wade, Organic Chemistry, 7. izdanje, Pearson Prentice Hall, NJ, SAD, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija 1
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Organska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu