Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Organska kemija
 
Šifra: 72918
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Primožič - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković - Predavanja
Izvođači: Željka Car - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI (razraditi ih što preciznije, po mogućnosti prema nastavnim tjednima):
1. Organska kemija; povijesni pregled
2. Nomenklatura organskih spojeva
3. Vezanje u organskim spojevima
3.1. Ranije teorije vezivanja
3.2. Vezni kutovi, VSEPR-teorija
3.3. Energije i duljine veza
4. Kiseline i baze
5. Vrste reakcija organskih spojeva
5.1. Reakcijski mehanizam
5.2. Reakcijska energetika i kinetika
6. Stereokemija
6.1. Vrste stereoizomera
6.2. Konformacije acikličkih i cikličkih molekula
6.3. Cis-trans-izomerija
6.4. Kiralnost, optička aktivnost, karakteristike i razdvajanje stereoizomera
7. Utjecaj strukture na reaktivnost
7.1. Induktivni, sterički i rezonancijski efekt
7.2. Metoda rezonancije
7.3. Aromatičnost
8. Nukleofilne adicije na karbonilnoj skupini-aldehidi i ketoni; mehanizam i sinteze
9. Nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini-karboksilne kiseline i derivati; mehanizam i sinteze
10. Alfa-karbanion:
10.1. Alkiliranje enolata,
10.2. Aldolna kondenzacija;
10.3. Esterska (Claisenova) kondenzacija
11. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljikovu atomu
11.1. Mehanizmi i stereokemija
11.2. Utjecaji nukleofila, izlaznih skupina, strukture supstrata, otapala i susjednih skupina na tijek supstitucije
12. Eliminacijske reakcije-alkeni i alkini
12.1. Mehanizmi i stereokemija eliminacijskih reakcija
12.2. Kompeticija eliminacije i supstitucije na istom supstratu
13. Adicijske reakcije na nezasićenom ugljikovu atomu
13.1. Mehanizam i stereokemija adicijskih reakcija
13.2. Adicija na konjugirane diene i konjugirane karbonilne spojeve
13.3. Homogena i heterogena kataliza u adicijskim reakcijama
13.4. Adicija na konjugirane karbonilne spojeve
14. Pericikličke reakcije
14.1. (4+2)-cikloadicija i dipolarna cikloadicija
14.2. Metoda HOMO-LUMO i metoda korelacijskih dijagrama
14.3. Elektrocikličke reakcije i sigmatropna pregrađivanja
15. Elektrofilne supstitucijske reakcije na aromatičnim spojevima
15.1. Aromatičnost i antiaromatičnost
15.2. Utjecaji vezanih skupina na brzinu i usmjerenje reakcije
15.3. Reakcije heteroaromatičnih spojeva
16. Nukleofilna supstitucija na aromatičnim spojevima
17. Molekulska pregrađivanja
18. Reakcije slobodnih radikala
19. Sinteza organskih spojeva
19.1. Konstrukcijske reakcije i transformacije karakterističnih skupina
19.2. Retrosintetička analiza
20. Prirodni organski spojevi
20.1. Ugljikohidrati
20.2. Aminokiseline i proteini
20.3. Lipidi

ISHODI UČENJA:
Znati nomenklaturno, formulama i prostorno prikazati organske spojeve.
Objasniti utjecaj strukture na reaktivnost organskih molekula.
Povezati mehanizme nukleofilnih adicija na karbonilnoj skupini s reakcijama aldehida i ketona.
Povezati mehanizme nukleofilnih supstitucija na karbonilnoj skupini s reakcijama karboksilnih kiselina i derivata.
Koristiti mogućnost stvaranja alfa-karbaniona kod spojeva s karbonilnom skupinom u reakcijama alkiliranja i reakcijama kondenzacije.
Primijeniti sve elemente organske sinteze, od strukturnih do utjecaja okoline, na reakcije nukleofilne supstitucije na zasićenom ugljiku.
Povezati mehanizme eliminacija sa sintezama nezasićenih spojeva.
Povezati mehanizme adicija sa reakcijama adicije na nezasićenim spojevima.
Primijeniti mehanizam pericikličkih reakcija na cikloadicije i pregrađivanja organskih molekula.
Povezati mehanizam elektrofilne supstitucije sa sintezama aromata.
Poznavati osnove nomenklature, strukture i reaktivnosti ugljikohidrata, aminokiselina, peptida i proteina te lipida.
Koristiti podatke spektroskopskih metoda za identifikaciju organskih molekula.
Primijeniti stečeno znanje u organskoj sintezi.
Literatura:
  1. S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994., L. G. Wade: Organic Chemistry (7th ed.) Pearson Prentice Hall, NJ, SAD, 2010.
  2. J. Clayden, N. Greeves, S.Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Odslušan : Organska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
 

Poštovani studenti, zbog prekida neposredne kontaktne nastave na PMF-u, predavanja i seminari iz kolegija: Organska kemija održavat će se samo putem sustava za e-učenje Merlin.

Ines Primožič

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu